Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

asin

[funkcja] Funkcja odwrotna do funkcji » standard Csin.

Składnia

C/C++
#include <cmath>

double asin( double x ); //INFO: C oraz C++

//INFO: poniższe funkcje występują tylko w C++
float asin( float x );
long double asin( long double x );

Opis szczegółowy

Arcus sinus jest funkcją odwrotną do funkcji » standard Csin.

Argumenty

Funkcja przyjmuje jeden argument, który musi być w przedziale -1 oraz 1.

Zwracana wartość

Funkcja zwraca arcus sinus wartości przekazanej jako argument. Funkcja na podstawie przekazanego argumentu zwraca odpowiedni kąt w radianach. Wartość zwracana jest w przedziale od -M_PI/2 (-π/2) do M_PI/2 (π/2).

Jeżeli przekazany argument jest mniejszy niż -1 lub większy od 1, funkcja asin zwróci wartość niezdefiniowaną.

Dodatkowe informacje

Uwaga!
Jeżeli uważasz, że otrzymujesz nieprawidłowe wyniki za pomocą niniejszej funkcji sprawdź czy wartość przekazanego argumentu zawiera się w określonym przedziale. Pamiętaj również, że funkcja zwraca kąt w radianach, a nie stopniach.

Zagadnienia powiązane

sinZwraca sinus kąta. (funkcja)

Linki zewnętrzne