Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

atan

[funkcja] Funkcja odwrotna do funkcji » standard Ctan - przyjmuje jeden argument.

Składnia

C/C++
#include <cmath>
double atan( double x ); //INFO: C oraz C++

//INFO: poniższe funkcje występują tylko w C++
float atan( float x );
long double atan( long double x );

Opis szczegółowy

Arcus tanges jest funkcją odwrotną do funkcji » standard Ctan.

Argumenty

Funkcja przyjmuje jeden argument, który musi być w przedziale od -M_PI/2 (-π/2) do M_PI/2 (π/2).

Zwracana wartość

Funkcja zwraca arcus tangens wartości przekazanej jako argument. Funkcja na podstawie przekazanego argumentu zwraca odpowiedni kąt w radianach. Wartość zwracana jest w przedziale od -M_PI (-π) do M_PI (π).

Jeżeli argument przekazany do funkcji nie mieści się w określonym wyżej przedziale to funkcja atan zwróci wartość niezdefiniowaną.

Jeżeli wartość przekazanego argumentu wynosi 0 to funkcja zwraca wartość 0.

Dodatkowe informacje

Uwaga!
Jeżeli uważasz, że otrzymujesz nieprawidłowe wyniki za pomocą niniejszej funkcji sprawdź czy wartość przekazanego argumentu zawiera się w określonym przedziale. Pamiętaj również, że funkcja zwraca kąt w radianach, a nie stopniach.

Zagadnienia powiązane

tanZwraca tangens kąta. (funkcja)

Linki zewnętrzne