Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Udoskonalił: Qrdel
Język C++

atan2

[funkcja] Funkcja odwrotna do funkcji » standard Ctan - przyjmuje dwa argumenty.

Składnia

C/C++
#include <cmath>

double atan2( double y, double x ); //INFO: C oraz C++

//INFO: poniższe funkcje występują tylko w C++
float atan2( float y, float x );
long double atan2( long double y, long double x );

Opis szczegółowy

Arcus tanges jest funkcją odwrotną do funkcji » standard Ctan.

Argumenty

Funkcja przyjmuje dwa argumenty.
ArgumentOpis
double yDowolna wartość.
double xDowolna wartość.

Zwracana wartość

Funkcja zwraca arcus tangens ilorazu wartości y/x przekazanych jako argumenty. Funkcja na podstawie przekazanych argumentów zwraca odpowiedni kąt w radianach. Wartość zwracana jest w przedziale od -M_PI (-π) do M_PI (π).

Jeżeli wartość obu przekazanych argumentów wynosi 0 to wynik funkcji jest zależny od posiadanej implementacji standardowej biblioteki.

Dodatkowe informacje

Uwaga!
Jeżeli uważasz, że otrzymujesz nieprawidłowe wyniki za pomocą niniejszej funkcji sprawdź czy wartość przekazanych argumentów zawiera się w określonym przedziale. Pamiętaj również, że funkcja zwraca kąt w radianach, a nie stopniach.

Zagadnienia powiązane

tanZwraca tangens kąta. (funkcja)

Linki zewnętrzne