Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: pekfos
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

atexit

[funkcja] Ustawia funkcję do wywołania przed zakończeniem programu.

Składnia

C/C++
#include <cstdlib>
int atexit( void( * function )( void ) );

Opis szczegółowy

Funkcja przekazana poprzez argument function zostanie wywołana przed zakończeniem programu.

Jeżeli ustawiono więcej niż jedną funkcję, będą one wywoływane w odwrotnej kolejności niż były one rejestrowane, czyli ostatnio ustawiona funkcja zostanie wywołana jako pierwsza.

Jedna funkcja może zostać zarejestrowana więcej niż jeden raz.

Implementacje C++ muszą umożliwiać rejertrację co najmniej 32 funkcji za pomocą funkcji atexit.

Argumenty

Nazwa argumentuOpis
functionFunkcja do wywołania przed zakończeniem programu.

Zwracana wartość

Zero jeżeli rejestracja funkcji się powiodła.
Wartość różna od zera, gdy wystąpił błąd.

Przykład

C/C++
#include <cstdio>
#include <cstdlib>

void exit1( void )
{
    puts( "funkcja 1." );
}

void exit2( void )
{
    puts( "funkcja 2." );
}

int main()
{
    atexit( exit1 );
    atexit( exit2 );
    puts( "main." );
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
main.
funkcja 2.
funkcja 1.

Zagadnienia powiązane

exitKończy działanie aplikacji po zwolnieniu zasobów globalnych. (funkcja)
_exitKończy działanie aplikacji nie zwalniając zasobów globalnych. (funkcja)

Linki zewnętrzne