Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło jest nieopracowane
Niniejsze hasło nie zostało jeszcze opracowane. Szczegółowe informacje na temat niniejszego hasła znajdują się pod adresem strony umieszczonym w treści dokumentu. Jeżeli chciałbyś zamieścić opracowanie nieniejszego hasła w naszej dokumentacji prosimy zgłosić jego treść na forum w dziale Nowe publikacje.
Język C++

cfloat (float.h)

[plik nagłówkowy] Charakterystyka typów zmiennoprzecinkowych, zależna od kompilatora i systemu operacyjnego.

Plik nagłówkowy

C/C++
#include <cfloat>

Opis szczegółowy

W tym pliku nagłówkowym znajduje się charakterystyka zmiennoprzecinkowych typów, specyficznych dla używanego kompilatora i systemu operacyjnego.

Dodatkowe informacje

Niniejsze pojęcie jeszcze nie zostało wyczerpująco przez nas opracowane. Więcej informacji na temat niniejszego hasła znajdziesz pod adresem http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cfloat/.

Zagadnienia powiązane

climits (limits.h)Limity wartości poszczególnych typów. (plik nagłówkowy)

Linki zewnętrzne