Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

cstdio (stdio.h)

[plik nagłówkowy] Obsługa operacji wejścia/wyjścia.

Plik nagłówkowy

C/C++
#include <cstdio>

Funkcje

clearerrCzyści flagi błędów i status końca pliku (EOF) dla podanego strumienia. (funkcja)
fcloseZamyka strumień danych. (funkcja)
feofSprawdza czy został osiągnięty koniec pliku (» standard CEOF). (funkcja)
ferrorSprawdza czy wystąpił błąd w strumieniu. (funkcja)
fflushWymusza przeniesienie buforowanych danych do strumienia. (funkcja)
fgetcWczytuje znak ze wskazanego strumienia. (funkcja)
fgetposPobiera aktualną pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)
fgetsWczytuje jeden wiersz tekstu ze wskazanego strumienia. (funkcja)
fprintfZapisuje tekst sformatowany do wskazanego strumienia. (funkcja)
fputcZapisuje znak do wskazanego strumienia. (funkcja)
fputsZapisuje łańcuch znaków do wskazanego strumienia. (funkcja)
freopenZamyka, a następnie otwiera wskazany plik. (funkcja)
fscanfOdczytuje znak z pliku. (funkcja)
fseekUstawia lub przesuwa pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)
fsetposUstawia pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)
ftellZwraca aktualną pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)
getcWczytuje znak ze wskazanego strumienia. (funkcja)
getcharWczytuje znak ze standardowego strumienia wejścia (» standard Cstdin). (funkcja)
getsWczytuje jeden wiersz tekstu ze standardowego strumienia wejścia (» standard Cstdin). (funkcja)
perrorWypisuje komunikat błędu na standardowy strumień błędów (» standard Cstderr). (funkcja)
printfWypisuje tekst sformatowany na standardowym strumieniu wyjścia. (funkcja)
putcZapisuje znak do wskazanego strumienia. (funkcja)
putcharZapisuje znak do standardowego strumienia wyjścia (» standard Cstdout). (funkcja)
putsZapisuje łańcuch znaków do standardowego strumienia wyjścia (» standard Cstdout). (funkcja)
removeKasuje plik o podanej nazwie. (funkcja)
renameZmienia nazwę pliku. (funkcja)
rewindPrzesuwa kursor odczytu/zapisu danych na początek wskazanego strumienia. (funkcja)
scanfWczytuje dane różnego typu na podstawie sformatowanego tekstu, którego zawartość jest pobierana ze standardowego strumienia wejścia. (funkcja)
setbufUmożliwia przypisanie bufora na dane do wskazanego strumienia. (funkcja)
setvbufUmożliwia przypisanie bufora na dane o podanej wielkości do wskazanego strumienia oraz określenie sposobu jego użycia. (funkcja)
sprintfZapisuje tekst sformatowany do wskazanego bufora znakowego.  (funkcja)
sscanfWczytuje dane różnego typu na podstawie sformatowanego tekstu, którego zawartość jest pobierana z przekazanego łańcucha znaków. (funkcja)
tmpfileTworzy tymczasowy plik binarny. (funkcja)
tmpnamTworzy unikalną nazwę dla pliku tymczasowego. (funkcja)
ungetcOkreśla pierwszy znak jaki ma zostać zwrócony przez następną operację odczytu danych ze strumienia. (funkcja)
vsprintfDo edycji. (funkcja)

Pozostałe

EOFEnd of File - plik został przeczytany do końca, bądź wystąpił błąd podczas próby odczytu danych. (makro)
FILENAME_MAXMaksymalna długość nazwy pliku. (makro)
stderrStandardowy strumień błędów. (makro)
stdinStandardowy strumień wejścia. (makro)
stdoutStandardowy strumień wyjścia. (makro)
TMP_MAXMaksymalna liczba unikatowych nazw plików jakie mogą zostać wygenerowane przy pomocy funkcji » standard Ctmpnam. (makro)
va_argPobiera następny argument dla zmiennej liczby argumentów danej funkcji (makro)
va_endKończy operowanie na zmiennej liczbie argumentów danej funkcji (makro)
va_listTrzyma informacje o zmiennej liczbie argumentów funkcji (makro)
fpos_tTyp danych, używany do określania położenia danych w strumieniu. (alias)

Linki zewnętrzne