Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: pekfos
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

exit

[funkcja] Kończy działanie aplikacji po zwolnieniu zasobów globalnych.

Składnia

C/C++
#include <cstdlib>
void exit( int status );

Opis szczegółowy

Funkcja kończy działanie aplikacji po zwolnieniu zasobów globalnych.

Wszystkie funkcje zarejestrowane poprzez wywołanie funkcji » standard Catexit są wykonywane w kolejności odwrotnej niż były rejestrowane. Następnie wszystkie strumienie są zamykane i pliki tymczasowe są kasowane. Na końcu zwalniane są wszystkie obiekty globalne po czym następuje zamknięcie aplikacji i oddanie kontroli środowisku systemowemu.

Argumenty

Nazwa argumentuOpis
statusKod, z jakim ma zostać zakończony program.

Przykład

C/C++
#include <string>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>

class CKoniec
{
protected:
    std::string m_sText;
public:
    CKoniec( const char * sText );
    ~CKoniec();
}; //class CKoniec

CKoniec klasa( "Koniec globalny" );
int main()
{
    printf( "Start\n" );
    CKoniec klasa( "Koniec lokalny" );
    exit( 123 );
    printf( "Koniec main'a\n" );
    return 0;
}

CKoniec::CKoniec( const char * sText )
    : m_sText( sText )
{
}

CKoniec::~CKoniec()
{
    printf( "%s\n", m_sText.c_str() );
}
Standardowe wyjście programu:
Start
Koniec globalny
Kod wyjścia z powyższego programu wynosi 123.

Zadagnienia powiązane

_exitKończy działanie aplikacji nie zwalniając zasobów globalnych. (funkcja)
atexitUstawia funkcję do wywołania przed zakończeniem programu. (funkcja)

Linki zewnętrzne