Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: GoldWolf
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

ferror

[funkcja] Sprawdza czy wystąpił błąd w strumieniu.

Składnia

C/C++
#include <cstdio>

int ferror( FILE * stream );

Argumenty

ArgumentOpis
FILE* streamOkreśla strumień na którym ma zostać wykonana operacja.

Zwracana wartość

Zwraca wartość 0 jeżeli flaga błędu strumienia nie jest ustawiona. Funkcja zwraca wartość różną od zera jeżeli wystąpił błąd w strumieniu.

Opis szczegółowy

Funkcja sprawdza czy wystąpił błąd w strumieniu przekazanym poprzez argument.

Dodatkowe informacje

Flaga błędu jest ustawiona, jeżeli wystąpił błąd podczas wykonywania operacji na strumieniu. Niektóre funkcje operujące na strumieniu czyszczą flagę błędu. Więcej informacji na temat czyszczenia flagi błędu znajdziesz pod hasłem » standard Cclearerr.

Przykład

C/C++
#include <cstdio>

int main()
{
    FILE * plik = fopen( "plik.txt", "r" );
    if( plik != NULL )
    {
        fputc( 'q', plik );
        if( ferror( plik ) != 0 )
             printf( "Blad zapisu danych do pliku.\n" );
       
        fclose( plik );
    } else
         perror( "Blad otwarcia pliku." );
   
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
Blad zapisu danych do pliku.

Zagadnienia powiązane

feofSprawdza czy został osiągnięty koniec pliku (» standard CEOF). (funkcja)
clearerrCzyści flagi błędów i status końca pliku (EOF) dla podanego strumienia. (funkcja)
perrorWypisuje komunikat błędu na standardowy strumień błędów (» standard Cstderr). (funkcja)

Linki zewnętrzne