Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

fmod

[funkcja] Oblicza resztę z dzielenia dla liczb rzeczywistych.

Składnia

C/C++
#include <cmath>

double fmod( double x, double y ); //INFO: C oraz C++

//INFO: Poniższe funkcje występują tylko w C++
float fmod( float x, float y );
long double fmod( long double x, long double y );

Argumenty

ArgumentOpis
float xDzielna.
float yDzielnik.

Zwracana wartość

Zwraca resztę z dzielenia argumentu x przez argument y.

W przypadku gdy wartość y będzie wynosiła 0.0 to funkcja zwróci wartość NaN (ang. Not a Number).

Opis szczegółowy

Funkcja oblicza resztę z dzielenia dla liczb rzeczywistych.

Przykład

C/C++
#include <cmath>
#include <cstdio>

int main()
{
    double liczba = 10.5;
    double dzielnik = 3.0;
    double reszta = fmod( liczba, dzielnik );
    printf( "Reszta z dzielenia %.2f / %.2f wynosi %.2f\n", liczba, dzielnik, reszta );
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
Reszta z dzielenia 10.50 / 3.00 wynosi 1.50

Linki zewnętrzne