Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Pomógł: GoldWolf
Język C++

fsetpos

[funkcja] Ustawia pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia.

Składnia

C/C++
#include <cstdio>

int fsetpos( FILE * stream, const fpos_t * pos );

Argumenty

ArgumentOpis
FILE *streamOkreśla strumień na którym ma zostać wykonana operacja.
const fpos_t* posWskaźnik na zmienną, która określa nową pozycję kursora odczytu/zapisu danych, jaka ma zostać ustawiona dla wskazanego strumienia.

Zwracana wartość

Zwraca wartość zero w przypadku sukcesu. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość różną od zera.

Opis szczegółowy

Funkcja ustawia pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. Nową pozycję kursora określa drugi argument funkcji.

Flaga osiągnięcia końca pliku jest czyszczona, jeżeli wywołanie tej funkcji zakończyło się sukcesem. W przypadku sukcesu funkcja ta odrzuca również wszelkie zmiany spowodowane wywołaniem funkcji » standard Cungetc.

Wartość przekazywana poprzez drugi argument powinna być wcześniej pobrana przy pomocy funkcji » standard Cfgetpos. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentach » standard Cfgetpos oraz » standard Cfpos_t.

Dodatkowe informacje

Niniejsza funkcja w przypadku wystąpienia błędu ustawia dodatkowo kod błędu » standard Cerrno. Standard nie określa jednak ustawianej wartości, więc kod błędu należy weryfikować w dokumentacji zgodnej z posiadanym kompilatorem.

Przykład

C/C++
#include <cstdio>

int main()
{
    FILE * plik = fopen( "plik.txt", "w" );
    if( plik )
    {
        fpos_t pozycja;
        fgetpos( plik, & pozycja );
        fputs( "To jest moj...", plik );
        fsetpos( plik, & pozycja );
        fputs( "On", plik );
        fclose( plik );
    }
    return 0;
}
Dane zapisane w pliku tekstowym:
On jest moj...

Zagadnienia powiązane

fpos_tTyp danych, używany do określania położenia danych w strumieniu. (alias)
fgetposPobiera aktualną pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)
fseekUstawia lub przesuwa pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)
rewindPrzesuwa kursor odczytu/zapisu danych na początek wskazanego strumienia. (funkcja)

Linki zewnętrzne