Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: pekfos
Język C++

getenv

[funkcja] Zwraca wartość określonej zmiennej środowiskowej.

Składnia

C/C++
#include <cstdlib>

char * getenv( const char * varname );

Argumenty

ArgumentOpis
varnameŁańcuch zawierający nazwę żądanej zmiennej.

Zwracana wartość

Funkcja zwraca łańcuch zakończony zerem zawierający wartość żądanej zmiennej. W przypadku niepowodzenia, funkcja zwraca NULL.

Opis szczegółowy

Zwraca łańcuch znaków zawierający wartość zmiennej środowiskowej o nazwie podanej jako argument
varname
.
Łańcuch zwrócony przez funkcje nie powinien być modyfikowany przez aplikację.
Ten sam obszar pamięci może być użyty przy następnym wywołaniu funkcji
getenv()
 nadpisując poprzedni wynik.
W zależności od platformy, ta funkcja może zwracać uwagę na wielkość liter.

Przykład

C/C++
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    char * pPath;
    pPath = getenv( "PATH" );
    if( pPath != NULL )
         printf( "The current path is: %s", pPath );
   
    return 0;
}

Linki zewnętrzne