Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

gmtime

[funkcja] Konwertuje » standard Ctime_t na strukturę » standard Ctm wyrażoną w czasie » DokumentacjaUTC.

Składnia

C/C++
#include <ctime>
struct tm * gmtime( const time_t * time );

Opis szczegółowy

Funkcja zwraca wskaźnik na strukturę, której dane są wyrażone w czasie » DokumentacjaUTC. Jeżeli system nie wspiera tego czasu, funkcja zwraca wartość NULL.

Uwaga! Funkcja zwraca wskaźnik na statyczną strukturę.

Przykład

C/C++
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <ctime>

int main() {
    using namespace std;
    time_t Temp = time( NULL );
    struct tm * t;
   
    t = gmtime( & Temp );
    cout << t->tm_hour << endl;
   
    system( "Pause" );
    return 0;
}

Zagadnienia powiązane

UTCUniwersalny czas koordynowany. (pojęcie)
localtimeKonwertuje » standard Ctime_t na strukturę » standard Ctm wyrażoną w » Dokumentacjaczasie lokalnym. (funkcja)

Linki zewnętrzne