Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

isalnum

[funkcja] Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą lub literą alfabetu.

Składnia

C/C++
#include <cctype>
int isalnum( int ch );

Opis szczegółowy

Funkcja isalnum zwraca wartość różną od zera gdy argument, który został przekazany do funkcji jest » Dokumentacjaznakiem alfanumerycznym. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość zero.

Argumenty

nazwa argumentuopis
chKod znaku ASCII

Przykład

C/C++
char znak;
scanf( "%c", & znak );
if( isalnum( znak ) )
     printf( "Wprowadziles cyfre lub litere alfabetu i jest to: %c\n", znak );

Zagadnienia powiązane

znak alfanumerycznyZnak, który jest cyfrą lub literą alfabetu. (pojęcie)
isdigitSprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą. (funkcja)
isxdigitSprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą szesnastkową. (funkcja)
isalphaSprawdza czy znak przekazany jako argument literą alfabetu. (funkcja)
islowerSprawdza czy znak przekazany jako argument jest małą literą alfabetu. (funkcja)
isupperSprawdza czy znak przekazany jako argument jest dużą literą alfabetu. (funkcja)

Linki zewnętrzne