Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

isalpha

[funkcja] Sprawdza czy znak przekazany jako argument literą alfabetu.

Składnia

C/C++
#include <cctype>
int isalpha( int ch );

Opis ogólny

Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest literą alfabetu.

Opis szczegółowy

Funkcja isalpha zwraca wartość różną od zera gdy argument, który został przekazany do funkcji jest literą alfabetu. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość zero.

Argumenty

nazwa argumentuopis
chKod znaku ASCII

Przykład

C/C++
char znak;
scanf( "%c", & znak );
if( isalpha( znak ) )
     printf( "Wprowadziles litere alfabetu i jest to: %c\n", znak );

Zagadnienia powiązane

isalnumSprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą lub literą alfabetu. (funkcja)
islowerSprawdza czy znak przekazany jako argument jest małą literą alfabetu. (funkcja)
isupperSprawdza czy znak przekazany jako argument jest dużą literą alfabetu. (funkcja)

Linki zewnętrzne