Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

iscntrl

[funkcja] Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest znakiem kontrolnym.

Składnia

C/C++
#include <cctype>
int iscntrl( int ch );

Opis szczegółowy

Funkcja iscntrl zwraca wartość różną od zera gdy argument, który został przekazany do funkcji jest znakiem kontrolnym. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość zero.
Znaki kontrolne: od 0x00 do 0x1F oraz 0x7F.

Argumenty

nazwa argumentuopis
chKod znaku ASCII

Przykład

C/C++
char znak;
scanf( "%c", & znak );
if( iscntrl( znak ) )
     printf( "Wprowadziles znak kontrolny i jest to: %c\n", znak );

Informacja

Znaki kontrolne można wprowadzić tylko i wyłącznie przytrzymując prawy klawisz ALT i wpisując kod ASCII znaku na klawiaturze numerycznej.

Linki zewnętrzne