Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

isxdigit

[funkcja] Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą szesnastkową.

Składnia

C/C++
#include <cctype>
int isxdigit( int ch );

Opis szczegółowy

Funkcja isxdigit zwraca wartość różną od zera gdy argument, który został przekazany do funkcji jest cyfrą szesnastkową. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość zero.
Cyfra szesnastkowa jest reprezentowana przez cyfry z zakresu od 0 do 9 oraz litery alfabetu z zakresu od A do F (lub ich małe odpowiedniki).

Argumenty

nazwa argumentuopis
chKod znaku ASCII

Przykład

C/C++
char znak;
scanf( "%c", & znak );
printf( "isxdigit('%c') = %d;\n", znak, isxdigit( znak ) );

Zagadnienia powiązane

isdigitSprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą. (funkcja)
isalnumSprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą lub literą alfabetu. (funkcja)

Linki zewnętrzne