Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Udoskonalił: pekfos
Język C++

jmp_buf

[alias] Typ tablicowy zdolny do przechowywania środowiska wywołania.

Składnia

C/C++
#include <csetjmp>

typedef int jmp_buf[ 16 ]; //INFO: implementacja przykładowa - różni się w zależności od posiadanych bibliotek

Opis szczegółowy

Jest to typ tablicowy zdolny do przechowywania środowiska wywołania do późniejszego odtworzenia.
Środowisko jest zapisywane podczas wywołania funkcji » standard Csetjmp i może być odtworzone wywołaniem » standard Clongjmp

Zagadnienia powiązane

longjmp (funkcja)
setjmp (funkcja)

Linki zewnętrzne