Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

ldiv

[funkcja] Oblicza iloraz z dwóch liczb całkowitych oraz ich resztę z dzielenia.

Składnia

C/C++
#include <cstdlib>

ldiv_t ldiv( long numer, long denom );

Argumenty

ArgumentOpis
int numerDzielna - liczba na której ma zostać wykonana operacja dzielenia.
int denomDzielnik - liczba przez którą ma zostać wykonana operacja dzielenia.

Zwracana wartość

Zwraca strukturę » standard Cldiv_t zawierającą wynik dzielenia oraz resztę z dzielenia.

Opis szczegółowy

Funkcja oblicza iloraz z dwóch liczb całkowitych oraz ich resztę z dzielenia.

Uwaga!
Jeżeli dzielnik będzie wynosił 0, program zostanie przerwany i wystąpi komunikat o błędzie.

Dodatkowe informacje

Niniejsza funkcja działa analogicznie do funkcji » standard Cdiv. Jedynymi różnicami są typy argumentów jakie przyjmują funkcje oraz typy zwracanych wartości.

Przykład

C/C++
#include <cstdlib>
#include <cstdio>

int main()
{
    int a = 17;
    int b = 6;
    ldiv_t wynik = ldiv( a, b );
    printf( "wynik = ldiv(%d,%d)\n", a, b );
    printf( "Iloraz liczb wynosi: %d. Reszta z dzielenia wynosi: %d\n", wynik.quot, wynik.rem );
   
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
wynik = ldiv(17,6)
Iloraz liczb wynosi: 2. Reszta z dzielenia wynosi: 5

Zagadnienia powiązane

divOblicza iloraz z dwóch liczb całkowitych oraz ich resztę z dzielenia. (funkcja)
ldiv_tStruktura wykorzystywana do reprezentacji wyniku dzielenia liczb całkowitych. (struktura)

Linki zewnętrzne