Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

log

[funkcja] Funkcja zwraca logarytm naturalny z podanej liczby.

Składnia

C/C++
#include <cmath>

double log( double x ); //C oraz C++

float log( float x ); //tylko w C++
long double log( long double x ); //tylko w C++

Argumenty

ArgumentOpis
float x
double x
long double x
Wartość dla której ma zostać znaleziony logarytm naturalny.

Zwracana wartość

Zwraca logarytm naturalny z liczby przekazanej poprzez argument w przypadku sukcesu.

Jeżeli wartość argumentu jest ujemna to wartość zwracana przez funkcję jest niezdefiniowana.

Jeżeli wartość argumentu jest równa zero to funkcja zwraca wartość INF (nieskończoność).

Opis szczegółowy

Funkcja zwraca logarytm naturalny z podanej liczby.

Dodatkowe informacje

Logarytmem naturalnym nazywamy logarytm, którego podstawą jest liczba Eulera e.

Zagadnienia powiązane

M_EStała Eulera e. (makro)
log10Zwraca logarytm o podstawie 10 z podanej liczby. (funkcja)

Linki zewnętrzne