Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

log10

[funkcja] Zwraca logarytm o podstawie 10 z podanej liczby.

Składnia

C/C++
#include <cmath>

double log10( double x ); //C oraz C++

float log10( float x ); //tylko w C++
long double log10( long double x ); //tylko w C++

Argumenty

ArgumentOpis
float x
double x
long double x
Wartość dla której ma zostać znaleziony logarytm o podstawie 10.

Zwracana wartość

Zwraca logarytm o podstawie 10 z liczby przekazanej poprzez argument w przypadku sukcesu.

Jeżeli wartość argumentu jest ujemna to wartość zwracana przez funkcję jest niezdefiniowana.

Jeżeli wartość argumentu jest równa zero to funkcja zwraca wartość INF (nieskończoność).

Opis szczegółowy

Funkcja zwraca logarytm o podstawie 10 z podanej liczby.

Zagadnienia powiązane

logFunkcja zwraca logarytm naturalny z podanej liczby. (funkcja)

Linki zewnętrzne