Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

mblen

[funkcja] Zwraca rzeczywistą długość znaku zapisanego w wielobajtowym łańcuchu znaków sprawdzając jednocześnie poprawność znaku.

Składnia

C/C++
#include <cstdlib>

int mblen( const char * mbstr, size_t count );

Argumenty

ArgumentOpis
const char *mbstrAdres na znak znajdujący się w wielobajtowym łańcuch znaków.
size_t countLiczba bajtów, która ma zostać sprawdzona.

Zwracana wartość

Zwraca długość znaku wyrażoną w bajtach, który jest zapisany w postaci wielobajtowego łańcucha znaków.

Jeżeli argument mbstr ma wartość NULL lub wskazuje on na unikodowy znak terminalny to funkcja zwraca wartość zero.

Jeżeli dane na które wskazuje argument mbstr nie tworzą prawidłowego  wielobajtowego znaku o długości nie przekraczającej wartości przekazanej poprzez argument count to funkcja zwróci wówczas wartość -1.

Opis szczegółowy

Funkcja zwraca rzeczywistą długość znaku zapisanego w wielobajtowym łańcuchu znaków sprawdzając jednocześnie poprawność znaku. Funkcja sprawdza maksymalnie tyle znaków ile wynosi wartość argumentu count. Funkcja nigdy nie sprawdza więcej znaków niż wartość, którą można odczytać z makra » standard CMB_CUR_MAX. Niniejsza funkcja może sprawdzić mniej znaków niż wartość, która została przekazana poprzez argument count oraz mniej niż wynosi wartość otrzymana z makra » standard CMB_CUR_MAX. Funkcja mblen sprawdza poprawność wielobajtowego znaku w nawiązaniu do aktualnego ustawienia locale LC_CTYPE. Więcej na temat LC_CTYPE znajdziesz w opisie funkcji » standard Csetlocale.

Zagadnienia powiązane

MB_CUR_MAXMaksymalna liczba bajtów zajmowanych przez jeden znak. (makro)

Linki zewnętrzne