Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

mbstowcs

[funkcja] Konwertuje wielobajtowy łańcuch znaków na unikodowy łańcuch znaków.

Składnia

C/C++
#include <cstdlib>

size_t mbstowcs( wchar_t * wcstr, const char * mbstr, size_t count );

Argumenty

ArgumentOpis
wchar_t *wcstrAdres unikodowego bufora znaków do którego ma zostać zapisany przekonwertowany łańcuch znaków.
const char *mbstrWielobajtowy łańcuch znaków zakończony znakiem terminalny, który ma zostać przekonwertowany.
size_t countMaksymalna liczba znaków wielobajtowych, która może zostać przekonwertowana.

Zwracana wartość

Zwraca liczbę przekonwertowanych znaków wielobajtowych w przypadku sukcesu.

W przypadku gdy wartość argumentu wcstr wynosi NULL funkcja zwraca minimalny wymagany rozmiar unikodowego bufora, który pomieści przekonwertowany wielobajtowy łańcuch znaków.

Jeżeli wielobajtowy łańcuch znaków posiada niepoprawny znak funkcja zwróci wówczas wartość -1.

Jeżeli zwracana wartość jest równa wartości przekazanej poprzez argument count wówczas unikodowy łańcuch znaków nie będzie zakończony znakiem terminalnym

Opis szczegółowy

Funkcja konwertuje wielobajtowy łańcuch znaków na unikodowy łańcuch znaków. Maksymalną liczbę znaków wielobajtowych jaka może zostać przekonwertowana określa argument count. Konwersja łańcucha znaków w postaci wielobajtowej do postaci unikodowej jest zależna od aktualnego ustawienia locale.

Jeżeli funkcja napotka jednobajtowy znak terminalny zanim zostanie osiągnięta liczba znaków określona przez argument count wówczas jednobajtowy znak terminalny zostanie przekonwertowany do znaku terminalnego unikodowego oraz proces konwersji zostanie zakończony.

Jeżeli bufory przekazane poprzez argumenty wcstr oraz mbstr na siebie zachodzą wówczas działanie funkcji jest nieokreślone.

Dodatkowe informacje

Upewnij się aby bufory wcstr oraz mbstr nie posiadały wspólnego obszaru pamięci oraz argument count prawidłowo określa liczbę wielobajtowych znaków do przekonwertowania.

Zagadnienia powiązane

wcstombsKonwertuje unikodowy łańcuch znaków na wielobajtowy łańcuch znaków. (funkcja)

Linki zewnętrzne