Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

modf

[funkcja] Rozdziela liczbę rzeczywistą na część całkowitą i część ułamkową.

Składnia

C/C++
#include <cmath>
double modf( double x, double * intptr ); //INFO: C oraz C++

//INFO: Poniższe funkcje występują tylko w C++
float modf( float x, float * intptr );
long double modf( long double x, long double * intptr );

Argumenty

ArgumentOpis
double xLiczba, która ma zostać rozbita na część całkowitą i część ułamkową.
double *intptrWskaźnik na zmienną do której ma zostać zapisana część całkowita rozbijanej liczby.

Zwracana wartość

Zwraca część ułamkową liczby, która została przekazana poprzez argument x.

Opis szczegółowy

Funkcja rozdziela liczbę rzeczywistą na część całkowitą i część ułamkową.

Przykład

C/C++
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <limits>

int main()
{
    double liczba = 10.59;
    double czescCalkowita;
    double czescUlamkowa = modf( liczba, & czescCalkowita );
    printf( "Czesc calkowita z liczby %.2f to %.2f, a czesc ulamkowa to %.2f.\n", liczba, czescCalkowita, czescUlamkowa );
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
Czesc calkowita z liczby 10.59 to 10.00, a czesc ulamkowa to 0.59.

Linki zewnętrzne