Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Udoskonalił: Elaine
Pomogli: pekfos, GoldWolf
Język C++

printf

[funkcja] Wypisuje tekst sformatowany na standardowym strumieniu wyjścia.

Składnia

C/C++
#include <cstdio>

int printf(
const char * format,
.../* opcjonalne argumenty */
);

Argumenty

ArgumentOpis
const char *formatPatrz: » standard Ctekst sformatowany - printf.
...Opcjonalne argumenty - typy argumentów oraz ich kolejność muszą być zgodne z tagami jakie wystąpiły w tekście sformatowanym (argument format).

Zwracana wartość

Zwraca liczbę wypisanych znaków w przypadku sukcesu. Funkcja zwraca wartość ujemną jeżeli wystąpił błąd.

Opis szczegółowy

Funkcja wypisuje tekst sformatowany na standardowym strumieniu wyjścia (» standard Cstdout). Omawiana funkcja wymaga, aby liczba argumentów przekazanych do funkcji była nie mniejsza niż wynika to z treści tekstu sformatowanego. Przekazanie większej liczby argumentów niż jest to wymagane nie spowoduje żadnych skuktów ubocznych.

Uwaga! Upewnij się, że tekst sformatowany nie może być wprowadzany przez użytkownika. Więcej szczegółów w dokumencie: » standard Ctekst sformatowany - printf.

Przykład

C/C++
#include <cstdio>

int main()
{
    printf( "Znaki: %c, %c\n", 'h', 68 );
    printf( "Liczby (1): %d %i\n", 23, 45 );
    printf( "Liczby (2): %5d %0*d\n", 1234, 8, 5678 );
    printf( "Lancuchy znakow: %s, %s\n", "napis pierwszy", "napis drugi" );
    printf( "Systemy liczbowe: %d %x %o %#x %#o \n", 250, 250, 250, 250, 250 );
    printf( "Liczby zmiennoprzecinowe: %4.2f %+.0e %E \n", 2.1254, 2.1254, 2.1254 );
    printf( "Liczba bez  zer wiadacych: %7d \n", 1387 );
    printf( "Liczba z zerami wiadocymi: %07d \n", 1387 );
    return 0;
}

Standardowe wyjście programu

Znaki: h, D
Liczby (1): 23 45
Liczby (2):  1234 00005678
Lancuchy znakow: napis pierwszy, napis drugi
Systemy liczbowe: 250 fa 372 0xfa 0372
Liczby zmiennoprzecinowe: 2.13 +2e+000 2.125400E+000
Liczba bez  zer wiadacych:    1387
Liczba z zerami wiadocymi: 0001387

Zagadnienia powiązane

tekst sformatowany - printfSpecyfikacja tekstu sformatowanego dla funkcji printf. (specyfikacja)
scanfWczytuje dane różnego typu na podstawie sformatowanego tekstu, którego zawartość jest pobierana ze standardowego strumienia wejścia. (funkcja)

Linki zewnętrzne