Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Udoskonalili: Patzick, GoldWolf
Język C++

rewind

[funkcja] Przesuwa kursor odczytu/zapisu danych na początek wskazanego strumienia.

Składnia

C/C++
#include <cstdio>

void rewind( FILE * stream );

Argumenty

ArgumentOpis
FILE *streamOkreśla strumień na którym ma zostać wykonana operacja.

Opis szczegółowy

Funkcja przesuwa kursor odczytu/zapisu danych na początek wskazanego strumienia.

Wywołanie niniejszej funkcji jest równoważne do wykonania funkcji
std::fseek( stream, 0, SEEK_SET );
 z tą różnicą, że w przypadku funkcji rewind flaga osiągnięcia końca pliku oraz flagi błędów są czyszczone.

Funkcja ta odrzuca wszelkie zmiany spowodowane wywołaniem funkcji » standard Cungetc.

Przykład

C/C++
#include <cstdio>

int main()
{
    FILE * strumien = fopen( "plik_dla_rewind.out", "w+" );
    if( strumien != NULL )
    {
        int liczba1 = 13;
        int liczba2 = - 273;
        fprintf( strumien, "%d %d", liczba1, liczba2 );
        printf( "Wartosci zapisane w pliku: %d i %d\n", liczba1, liczba2 );
        rewind( strumien );
        fscanf( strumien, "%d %d", & liczba1, & liczba2 );
        printf( "Wartosci odczytane z pliku: %d i %d\n", liczba1, liczba2 );
        fclose( strumien );
    }
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
Wartosci zapisane w pliku: 13 i -273
Wartosci odczytane z pliku: 13 i -273

Zagadnienia powiązane

fopenOtwiera wskazany plik. (funkcja)
fseekUstawia lub przesuwa pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)
fsetposUstawia pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)

Linki zewnętrzne