Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

round

[funkcja] Naturalne zaokrąglanie liczby.

Składnia

C/C++
#include <cmath>
double round( double fValue );

Opis szczegółowy

Naturalne zaokrąglanie liczby. Każda liczba, której pierwsza liczba po przecinku jest większa lub równa 5 jest zaokrąglana w górę, natomiast w przeciwnym przypadku liczba jest zaokrąglana w dół.

Dodatkowe informacje

Uwaga!
Funkcja nie należy do standardu, więc biblioteka może nie posiadać implementacji.

Implementacja funkcji round

Jeśli Twoja biblioteka nie posiada niniejszej funkcji (np. Visual C++), możesz ją zaimplementować następująco:
C/C++
#include <cmath>
double round( double fValue )
{
    return fValue < 0 ? ceil( fValue - 0.5 )
        : floor( fValue + 0.5 );
}

Przykład

C/C++
#include <cstdio>
#include <cmath>

double myRound( double fValue )
{
    return fValue < 0 ? ceil( fValue - 0.5 )
        : floor( fValue + 0.5 );
}

int main()
{
    printf( "round(4.00) = %d\n",( int ) round( 4.00 ) );
    printf( "round(3.49) = %d\n",( int ) round( 3.49 ) );
    printf( "round(3.50) = %d\n",( int ) round( 3.50 ) );
    printf( "round(-3.49) = %d\n",( int ) round( - 3.49 ) );
    printf( "round(-3.50) = %d\n",( int ) round( - 3.50 ) );
    printf( "round(-4.00) = %d\n\n",( int ) round( - 4.00 ) );
    printf( "myRound(4.00) = %d\n",( int ) myRound( 4.00 ) );
    printf( "myRound(3.49) = %d\n",( int ) myRound( 3.49 ) );
    printf( "myRound(3.50) = %d\n",( int ) myRound( 3.50 ) );
    printf( "myRound(-3.49) = %d\n",( int ) myRound( - 3.49 ) );
    printf( "myRound(-3.50) = %d\n",( int ) myRound( - 3.50 ) );
    printf( "myRound(-4.00) = %d\n\n",( int ) myRound( - 4.00 ) );
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
round(4.00) = 4
round(3.49) = 3
round(3.50) = 4
round(-3.49) = -3
round(-3.50) = -4
round(-4.00) = -4

myRound(4.00) = 4
myRound(3.49) = 3
myRound(3.50) = 4
myRound(-3.49) = -3
myRound(-3.50) = -4
myRound(-4.00) = -4

Zagadnienia powiązane

floorZaokrąglanie liczby w dół. (funkcja)
ceilZaokrąglanie liczby w górę. (funkcja)

Linki zewnętrzne