Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

stdin

[makro] Standardowy strumień wejścia.

Składnia

C/C++
#include <cstdio>

FILE * __nieznanaNazwaFunkcji();
#define stdin __nieznanaNazwaFunkcji()

Opis szczegółowy

Standardowy strumień wejścia. Domyślnie standardowe wejście wczytuje znaki z klawiatury. Wskaźnik stdin może być używany jako argument do funkcji. Niektóre funkcje, takie jak » standard Cgetchar czy też » standard Cgets używają stdin automatycznie.

Wskaźnik stdin jest stały i nie może być jemu przypisywana nowa wartość. Za pomocą funkcji » standard Cfreopen możliwe jest wykonanie przekierowania dzięki któremu dane wejściowe będą wczytywanie z pliku bądź do innego urządzenia.

Za pomocą wiersza poleceń możliwe jest przekierowywanie strumienia wejścia z okna konsoli do innego strumienia (np. do pliku) dla aplikacji konsolowych.

Przykład

C/C++
#include <cstdio>

int main()
{
    int iASCII = getc( stdin );
    printf( "%c", iASCII );
    return 0;
}

Przekierowanie standardowego strumienia wejściowego na plik

Zawartość pliku test.txt

abc 123 ok

Plk źródłowy

C/C++
#include <cstdio>

int main()
{
    FILE * pHandle = freopen( "test.txt", "r", stdin );
    if( pHandle )
    {
        char sNapis[ 4096 ];
        gets( sNapis );
        printf( "Wczytane dane: %s", sNapis );
        fclose( pHandle );
    } //if
    return 0;
}

Standardowe wyjście programu

Wczytane dane: abc 123 ok

Zagadnienia powiązane

stdoutStandardowy strumień wyjścia. (makro)
stderrStandardowy strumień błędów. (makro)

Linki zewnętrzne