Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Udoskonalił: Elaine
Język C++

stdout

[makro] Standardowy strumień wyjścia.

Składnia

C/C++
#include <cstdio>

FILE * __nieznanaNazwaFunkcji();
#define stdout __nieznanaNazwaFunkcji()

Opis szczegółowy

Strumień standardowego wyjścia. Domyślnie standardowe wyjście jest wyświetlane na ekranie w konsoli. Wskaźnik stdout może być używany jako argument do funkcji. Niektóre funkcje, takie jak » standard Cputchar czy też » standard Cputs używają stdout automatycznie.

Wskaźnik stdout jest stały i nie może być jemu przypisywana nowa wartość. Za pomocą funkcji » standard Cfreopen możliwe jest przekierowanie strumienia do pliku bądź do innego urządzenia.

Za pomocą wiersza poleceń możliwe jest przekierowywanie strumienia wyjścia z okna konsoli do innego strumienia (np. do pliku) dla aplikacji konsolowych.

Przykład

C/C++
#include <cstdio>
int main()
{
    putc( 'x', stdout );
    return 0;
}

Zagadnienia powiązane

stderrStandardowy strumień błędów. (makro)
stdinStandardowy strumień wejścia. (makro)

Linki zewnętrzne