Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: GoldWolf
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

strchr

[funkcja] Szuka pierwszego wystąpienia znaku w łańcuchu znaków.

Składnia

C/C++
#include <cstring>

char * strchr( const char * str, int z );

Opis szczegółowy

Funkcja zwraca wskaźnik na pierwsze znalezione wystąpienie znaku w łańcuchu znaków, który został przekazany jako argument.

Przeszukiwany jest cały łańcuch aż do napotkania znaku '\0'.

Argumenty

Nazwa argumentuOpis
strPrzeszukiwany łańcuch znaków.
zKod ASCII znaku, który jest poszukiwany

Zwracana wartość

Zwraca wskaźnik na znaleziony znak.

NULL, jeśli znak poszukiwany w łańcuchu znaków nie występuje.

Przykład

C/C++
#include <cstdio>
#include <cstring>

int main()
{
    char sNapis[] = "Nasza dokumentacja C++";
    for( char * p = strchr( sNapis, 'a' ); p != NULL; p = strchr( p + 1, 'a' ) )
         printf( "Litera 'a' znajduje sie na pozycji: %d\n", p - sNapis );
   
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
Litera 'a' znajduje sie na pozycji: 1
Litera 'a' znajduje sie na pozycji: 4
Litera 'a' znajduje sie na pozycji: 14
Litera 'a' znajduje sie na pozycji: 17

Zagadnienia powiązane

strrchrSzuka ostatniego wystąpienia znaku w łańcuchu znaków. (funkcja)
memchrSzuka wystąpienia bajtu. (funkcja)

Linki zewnętrzne