Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: GoldWolf
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

strcmp

[funkcja] Porównuje dwa łańcuchy znaków.

Składnia

C/C++
#include <cstring>

int strcmp( const char * str1, const char * str2 );

Opis szczegółowy

Funkcja porównuje dwa łańcuchy znaków str1 i str2, oraz zwraca liczbę będącą opisem zależności między nimi.

Argumenty

Nazwa argumentuOpis
str1łańcuch znaków
str2łańcuch znaków

Zwracana wartość

Zwraca liczbęOpis
0(zero)str1 = str2
mniejsza od 0(zero) str1 < str2
większa od 0(zero) str1 > str2

Przykład

C/C++
#include <cstdio>
#include <cstring>

int main()
{
    char str1[] = "Dokumentacja C++";
    char str2[] = "Dokumentacja C++";
   
    if( strcmp( str1, str2 ) == 0 )
         printf( "Badane lancuchy znakow sa rowne.\n" );
    else
         printf( "Badane lancuchy znakow nie sa rowne.\n" );
   
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
Badane lancuchy znakow sa rowne.

Zagadnienia powiązane

stricmpPorównuje dwa łańcuchy znaków (ignoruje wielość liter). (funkcja)
strncmpPorównuje określoną liczbę znaków dwóch łańcuchów znaków. (funkcja)
strcollPorównuje dwa łańcuchy znaków leksykograficznie. (funkcja)
memcmpPorównuje bloki pamięci. (funkcja)

Linki zewnętrzne