Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

strdup

[funkcja] Tworzy kopię łańcucha znaków, który jest zakończony znakiem terminalnym.

Składnia

C/C++
#include <cstring>

char * strdup( const char * sTekst );

Argumenty

ArgumentOpis
const char * sTekstŁańcuch znaków, który ma zostać skopiowany. Łańcuch znaków musi być zakończony znakiem terminalnym.

Zwracana wartość

Zwraca utworzoną kopię łańcucha znaków przekazanego poprzez argument funkcji w przypadku sukcesu. Funkcja zwraca wartość NULL w przypadku niepowodzenia.

Opis szczegółowy

Funkcja tworzy kopię łańcucha znaków przekazanego poprzez argument funkcji. Źródłowy łańcuch znaków musi być zakończony znakiem terminalnym. Utworzony łańcuch znaków będzie zakończony znakiem terminalnym. Pamięć na nowy łańcuch znaków jest alokowana przy pomocy funkcji » standard Cmalloc.

Dodatkowe informacje

Pamięć zaalokowana przez niniejszą funkcję musi zostać zwolniona za pomocą funkcji » standard Cfree.

Niniejsza funkcja nie należy do standardu C.

Zagadnienia powiązane

mallocAlokuje pamięć. (funkcja)
strcpyKopiuje łańcuch znaków do tablicy znaków. (funkcja)
freeZwalnia zaalokowaną pamięć. (funkcja)

Linki zewnętrzne