Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: pekfos
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Pomógł: GoldWolf
Język C++

strncat

[funkcja] Scala dwa łańcuchy znaków w jeden. Uwzględnia maksymalną liczbę znaków, jaka może zostać dopisana.

Składnia

C/C++
#include <cstring>
char * strncat( char * destination, char * source, size_t num );

Opis szczegółowy

Funkcja scala dwa łańcuchy znaków w jeden. Argument num określa maksymalną liczbę znaków, która może zostać dopisana do łańcucha docelowego. Łańcuch docelowy jest zawsze zakończony znakiem terminalnym '\0'.

Pobierane argumenty

typ argumentunazwa argumentuopis
char*destinationŁańcuch docelowy do którego zostanie dopisany łańcuch źródłowy.
char*sourceŁańcuch źródłowy, który ma zostać dopisany do łańcucha docelowego.
size_tnumMaksymalna ilość znaków, jaka może zostać dopisana do łańcucha docelowego.

Zwracana wartość

Zwraca adres przekazany przez argument destination.

Dodatkowe informacje

Zachowanie funkcji jest nieokreślone jeżeli łańcuch źródłowy i łańcuch docelowy na siebie nachodzą.

Zapis
strncat( napis, "abc", 1 );
 zwiększy długość łańcucha napis o jeden (zostanie dopisana litera 'a').

Przykład

C/C++
#include <cstdio>
#include <cstring>

int main()
{
    char str1[ 32 ] = "Jam jest ";
    char str2[] = "C++.";
   
    printf( "%s\n", strncat( str1, str2, 20 ) );
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
Jam jest C++.

Zagadnienia powiązane

strcatScala dwa łańcuchy znaków w jeden. (funkcja)
strncpyKopiuje określoną liczbę znaków łańcucha. (funkcja)

Linki zewnętrzne