Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

switch

[słowo kluczowe] Umożliwia dokonanie wielokrotnego wyboru spośród sekcji kodu, który ma zostać wykonany w zależności od wartości wyrażenia.

Składnia

C/C++
switch( /* wyrażenie */ )
{
case wartosc_1:
    //jakiś kod
    break;
   
case wartosc_2:
    //jakiś kod
    break;
   
    //...
case wartosc_n:
    //jakiś kod
    break;
   
default:
    //jakiś kod
    break;
}

Opis szczegółowy

Słowo kluczowe switch jest składową instrukcji sterującej za pomocą której możliwe wybranie jednej z wielu sekcji kodu, która ma się wykonać w zależności od wartości zmiennej bądź stałej, jaka zostanie przekazana w wyrażeniu. Wartość ta musi być typu prostego, całkowitego. Nie mogą być to łańcuchy znaków ani liczby rzeczywiste.

Niniejsze słowo kluczowe występuje zarówno w języku C jak i C++.

Zagadnienia powiązane

caseSłowo kluczowe będące składową instrukcji sterującej » standard Cswitch. Określa konkretny przypadek po którego spełnieniu ma nastąpić wykonanie określonego bloku instrukcji. (słowo kluczowe)