Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

tan

[funkcja] Zwraca tangens kąta.

Składnia

C/C++
#include <cmath>

double tan( double x ); //INFO: C oraz C++

//INFO: poniższe funkcje występują tylko w C++
float tan( float x );
long double tan( long double x );

Argumenty

Nazwa argumentuOpis
xKąt wyrażony w radianach.

Zwracana wartość

Zwraca tangens kąta dla podanej wartości.

Opis szczegółowy

Funkcja zwraca tangens kąta dla podanej wartości. Argumentem wejściowym jest kąt wyrażony w radianach.

Używając tej funkcji należy pamiętać o występowaniu asymptot pionowych.

Dodatkowe informacje

Wartość argumentu musi się zawierać w przedziale od -263 do 263. Funkcja traci na dokładności w przypadku wykroczenia wartości argumentu poza podany przedział.

Linki zewnętrzne