Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

tanh

[funkcja] Zwraca wartość tangensa hiperbolicznego.

Składnia

C/C++
#include <cmath>

double tanh( double x ); //INFO: C oraz C++

//INFO: Poniższe funkcje występują tylko w C++
float tanh( float x );
long double tanh( long double x );

Argumenty

Nazwa argumentuOpis
xDowolna wartość dla której ma zostać obliczony tangens hiperboliczny.

Zwracana wartość

Zwraca wartość tangensa hiperbolicznego dla podanej wartości.

Opis szczegółowy

Funkcja zwraca wartość tangensa hiperbolicznego dla podanej wartości. Argumentem wejściowym jest kąt wyrażony w radianach.

Dodatkowe informacje

Wartość argumentu musi się zawierać w przedziale od -263 do 263. Funkcja traci na dokładności w przypadku wykroczenia wartości argumentu poza podany przedział.

Linki zewnętrzne