Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

tm

[struktura] Przechowuje składowe daty i czasu w postaci liczb.

Składnia

C/C++
#include <ctime>
struct tm
{
    int tm_sec;
    int tm_min;
    int tm_hour;
    int tm_mday;
    int tm_mon;
    int tm_year;
    int tm_wday;
    int tm_yday;
    int tm_isdst;
};

Opis szczegółowy

Przechowuje składowe daty i czasu w postaci liczb. Poniższa tabela przedstawia wykaz pól występujących w strukturze tm oraz wyjaśnia ich znaczenie.
NazwaZnaczenie
tm_secSekundy. Zakres [0..61]
Sekundy domyślnie są wyrażone w zakresie [0..59]. Wartość większa niż 59 wystąpi w chwili w której zostanie dodana » Dokumentacjaprzestępna sekunda.
tm_minMinuty. Zakres [0..59]
tm_hourGodziny. Zakres [0..23]
tm_mdayDzień miesiąca. Zakres [1..31]
tm_monMiesiąc. Zakres [0..11]
tm_yearObecny rok. Lata zaczynają się liczyć od roku 1900, czyli: wartość 0 = 1900 rok.
tm_wdayDzień tygodnia. Zakres [0..6]. Znaczenie poszczególnych wartości:
0 = Niedziela
1 = Poniedziałek
2 = Wtorek
3 = Środa
4 = Czwartek
5 = Piątek
6 = Sobota
tm_ydayDzień roku. Zakres [0..365].
tm_isdstLetnie/zimowe przesunięcie czasowe. Jeśli wartość jest większa od 0 to przesunięcie czasowe jest 'aktywne'. Jeśli wartość mniejsza od 0 to informacja jest niedostępna.

Linki zewnętrzne