Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

toupper

[funkcja] Zwraca znak zamieniony z małej litery na dużą.

Składnia

C/C++
#include <cctype>

int toupper( int ch );

Argumenty

ArgumentOpis
int chKod znaku ASCII

Zwracana wartość

Zwraca kod ASCII dużej litery alfabetu gdy argument, który został przekazany do funkcji jest małą literą alfabetu. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość przekazaną poprzez argument.

Opis szczegółowy

Funkcja zwraca znak zamieniony z małej litery na dużą literę bądź zwraca znak, który został przekazany poprzez argument.

Przykład

C/C++
char znak;
scanf( "%c", & znak );
printf( "toupper('%c') = '%c';\n", znak, toupper( znak ) );

Zagadnienia powiązane

tolowerZwraca znak zamieniony z dużej litery na małą. (funkcja)

Linki zewnętrzne