Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

wcstombs

[funkcja] Konwertuje unikodowy łańcuch znaków na wielobajtowy łańcuch znaków.

Składnia

C/C++
#include <cstdlib>

size_t wcstombs( char * mbstr, const wchar_t * wcstr, size_t count );

Argumenty

ArgumentOpis
char *mbstrBufor wyjściowy do którego ma zostać zapisany wynik konwersji w postaci wielobajtowego łańcucha znaków.
const wchar_t *wcstrUnikodowy łańcuch znaków, który ma zostać przekonwertowany do postaci wielobajtowego łańcucha znaków.
size_t countMaksymalna liczba bajtów jaka może być zapisana w buforze wyjściowym.

Zwracana wartość

Funkcja zwraca liczbę bajtów zapisanych do bufora wyjściowego wyłączając znak terminalny łańcucha znaków w przypadku sukcesu. W przypadku gdy istnieje znak unikodowy, którego nie da się przekonwertować do postaci wielobajtowego znaku to wówczas funkcja zwraca wartość -1 rzutowaną do typu size_t.

Jeżeli wartość argumentu mbstr wynosi NULL to funkcja zwraca wymagany rozmiar bufora wejściowego, który jest niezbędny do przekonwertowania całego przekazanego łańcucha unikodowego. Zwracany rozmiar jest zawsze wyrażony w liczbie bajtów.

Opis szczegółowy

Funkcja konwertuje unikodowy łańcuch znaków na wielobajtowy łańcuch znaków. Wynik konwersji zostaje zapisany w tablicy przekazanej do funkcji poprzez argument mbstr.

Dodatkowe informacje

Należy pamiętać, że długość wielobajtowego łańcucha znaków nie jest znana podczas konwersji unikodowego łańcucha znaków. Niektóre znaki mogą wymagać tylko jednego bajtu w buforze wyjściowym, inne zaś mogą wymagać kilku bajtów.

Zagadnienia powiązane

mbstowcsKonwertuje wielobajtowy łańcuch znaków na unikodowy łańcuch znaków. (funkcja)

Linki zewnętrzne