Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

logowanie w konsoli baza danych użytkowników z pliku

Ostatnio zmodyfikowano 2014-01-02 19:07
Autor Wiadomość
chelios
Temat założony przez niniejszego użytkownika
logowanie w konsoli baza danych użytkowników z pliku
» 2014-01-02 15:51:41
Witam, piszę tu do was z nie trywialnym problemem.
Chciałbym prosić o pomoc w napisaniu/dokończeniu tego małego programu,
chodzi o to żeby użytkownik podał login hasło a to co on poda zostało sprawdzone czy takie dane znajdują się w pliku użytkownicy.cpp/bin/txt ?? nie wiem w jakim było by naj lepiej

tu macie kod programu który dotąd zrobiłem :
 
C/C++
#include<iostream>
#include<conio.h>
#include <windows.h>
using namespace std;

struct uzytkownik
{
    char nazwa;
    char haslo;
};

void powitanie();
float logowanie();
float zaloguj();
void dodaj();
void edytuj();
void usun();
float menu_glowne();


HANDLE g_hConsol = GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE );
void gotoxy( const int x, const int y )
{
    COORD coord = { x, y };
    SetConsoleCursorPosition( g_hConsol, coord );
}

int main()
{
    int koniec = 1, wybor;
    while( koniec )
    {
        system( "cls" );
        powitanie();
        cin >> wybor;
        if( wybor == 2 )
             koniec = 0;
        else
        {
            switch( wybor )
            {
            case 1:
                {
                    system( "cls" );
                    logowanie();
                    break;
                }
                default:
                {
                    cout << "bledny wybor" << endl;
                    break;
                }
            }
            getch();
        }
    }
    return 0;
}


void powitanie()
{
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "*  BAZAAA DANYCH tralalal    *" << endl; //to akurat trywialna część wystarczy
    cout << "******************************" << endl; //tylko zwyczajny switch
    cout << "  1) LOGOWANIE                " << endl;
    cout << "  2) WYJSCIE Z PROGRAMU       " << endl;
    cout << "******************************" << endl;
}

float logowanie()
{
   
   
    int koniec = 1, wybor = 0;
    while( koniec )
    {
        system( "cls" );
        cout << "**************************************" << endl;
        cout << "*              LOGOWANIE             *" << endl;
        cout << "**************************************" << endl;
        cout << "* 1)ZALOGUJ SIE|                     *" << endl;
        cout << "**************************************" << endl;
        cout << "* 2)NOWY UŻYT  | 3) EDYTUJ |4) USUŃ  *" << endl;
        cout << "**************************************" << endl;
        cout << "  5)Wstecz                            " << endl;
        cout << "**************************************" << endl;
        cin >> wybor;
        if( wybor == 5 )
             koniec = 0;
        else
        {
            switch( wybor )
            {
            case 1:
                {
                    system( "cls" );
                    zaloguj();
                    break;
                }
            case 2:
                {
                    system( "cls" );
                    dodaj();
                    break;
                }
            case 3:
                {
                    system( "cls" );
                    edytuj();
                    break;
                }
            case 4:
                {
                    system( "cls" );
                    usun();
                    break;
                }
                default:
                {
                    cout << "bledny wybor" << endl;
                    break;
                }
            }
           
        }
    }
   
}

//=============
float zaloguj() // najgorsza czesc
{
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "*         LOGOWANIE          *" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "* Login :................    *" << endl;
    cout << "* Haslo :................    *" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "*    [ENTER]  ZALOGUJ        *" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    getch();
    return 0;
    /*gotoxy(10,4);
        cin>>   //  nazwa użytkownika
        gotoxy(10,5);
        cin>>   //  hało uzytkownika
        //--------------------- jesli dane zgadzaja sie daj dostęp do
        menu_glowne();
        //--------------------- jesli nie  wyswietl " zle dane" i powrod do funkcji zaloguj void logowanie();
        */
}
void dodaj() //konkretnego uzytkownika
{
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "*         LOGOWANIE          *" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "* Login :................    *" << endl;
    cout << "* Haslo :................    *" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "*    [ENTER]  DODAJ          *" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    getch();
    //jak to zrobić ?
}

void edytuj() //konkretnego uzytkownika
{
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "*  EDYTOWANIE UZYTKOWNIKA    *" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "* Login :................    *" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "*    [ENTER]  SZUKAJ         *" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    getch();
    system( "cls" );
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "*  EDYTOWANIE UZYTKOWNIKA    *" << endl;
    cout << "     ' STASIOOO1234 '         " << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "*    co chcesz zmienic?      *" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "*  1) LOGIN   2) HASLO       *" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    getch();
    system( "cls" );
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "*  EDYTOWANIE UZYTKOWNIKA    *" << endl;
    cout << "     ' STASIOOO1234 '         " << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "* Wprowadz  nowy ......       " << endl; //w zaleznosci co wybralismy
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "*  ...................       *" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    getch();
    system( "cls" );
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "*  EDYTOWANIE UZYTKOWNIKA    *" << endl;
    cout << "        ' ZAKONCZONE '        " << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    getch();
    //jak to zrobić ?
}

void usun() //konkretnego uzytkownika
{
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "*   USUWANIE UZYTKOWNIKA     *" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "* Login :................    *" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "*    [ENTER]  ZATWIERDZ       *" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    getch();
    //jak to zrobić ?
}
float menu_glowne()
{
    system( "cls" );
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "   Program baza danych" << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    cout << " 1) jakas tam funkcja " << endl;
    cout << " 2) jakas tam funkcja " << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    cout << "       3) WYLOGUJ             " << endl;
    cout << "******************************" << endl;
    int koniec = 1, wybor = 0;
    while( koniec )
    {
       
        cin >> wybor;
        if( wybor == 3 )
             koniec = 0;
        else
        {
            switch( wybor )
            {
            case 1:
                {
                    cout << "jakas funkcja 1" << endl;
                    break;
                }
            case 2:
                {
                    cout << "jakas funkcja 2" << endl;
                    break;
                }
                default:
                {
                    cout << "bledny wybor" << endl;
                    break;
                }
            }
            getch();
        }
    }
    return 0;
}
P-100948
pekfos
» 2014-01-02 18:51:56
» Kurs C++ » Poziom 4Podstawy obsługi plików lekcja

użytkownicy.cpp/bin/txt ?? nie wiem w jakim było by naj lepiej
Bez znaczenia.
P-100975
chelios
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2014-01-02 19:07:02
mhy, no ale jak miała by wyglądać funkcja, mózg który by to ogarniał
P-100982
« 1 »
  Strona 1 z 1