Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Wirtualny dysk w Explorerze.

Ostatnio zmodyfikowano 2014-09-06 20:23
Autor Wiadomość
sadek9
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Wirtualny dysk w Explorerze.
» 2014-08-25 00:10:38
Cześć Wszystkim,

Sam do końca nie wiem czy ten temat jest odpowiedni na to forum, no ale mam nadzieję, że jakąś wskazówkę do dalszych działań mi udzielicie.

Jako zaliczenie jednego z przedmiotów na uczelni mam do wykonania następujacy projekt:

"Wirtualny dysk w Explorerze („Shell Namespace Extensions”) umożliwiający wysyłanie maili. Po wybraniu podfolderu z nazwiskiem i wstawieniu tam pliku automatycznie nastąpi jego wysłanie. Gdy wstawimy do folderu nadrzędnego nastąpi wysłanie elementu do wszystkich, któych katalogi są katalogami podrzędnymi.  Możliwość zmapowania maile ze skrzynki mapowane są na strukturę plików. Wyszukiwane są nazwiska i tworzone wirtualne katalogi. Można zmapować dowolny adres mailowy. Temat maila ma nazwisko i imię oraz grupę, odpowiednio sformatowane pozwala na rozłożenie w odpowiednich katalogach."

Pytania co to jest wirtualny dysk w Explorerze ? Jak to wykonać ? To kwestia napisania jakiegoś programu w C++ ?

Dziękuje za wszelką pomoc z góry ! :)

Pozdrawiam,
Mateusz
P-116031
Monika90
» 2014-08-25 00:16:00
Frazy, które należy wpisać w wyszukiwarkę google:
P-116033
sadek9
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2014-08-27 21:12:11
A jakaś polska literatura, na ten temat ? Cokolwiek ?
P-116298
sadek9
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Problem z kompilacją.
» 2014-09-06 20:08:53
Cześć,
Udało mi się ruszyć jako tako z tematem.
Tworzę wirtulany dysk, przy użyciu Code::Blocks

Kod umieściłem pod wiadomścią.
W projekcie w programie dodałem plik virtualdisk.h, a program ciągle mi wyświetla informacje o braku takiej pozycji...
NIe wiem o co chodzi, ktoś pomoże ?
C/C++
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <virtualdisk.h>

#pragma comment(lib, "virtualdisk.lib")

// Fix unresolved link error
static const GUID VIRTUAL_STORAGE_TYPE_VENDOR_MICROSOFT = { 0xEC984AEC, 0xA0F9, 0x47e9, 0x90, 0x1F, 0x71, 0x41, 0x5A, 0x66, 0x34, 0x5B };

#define ARRAY_SIZE(a)                               \
   ((sizeof(a) / sizeof(*(a))) /                     \
   static_cast<size_t>(!(sizeof(a) % sizeof(*(a)))))


DWORD CreateDisk( PCWSTR virtualDiskFilePath, HANDLE * handle )
{
    VIRTUAL_STORAGE_TYPE storageType =
    {
        VIRTUAL_STORAGE_TYPE_DEVICE_VHD,
        VIRTUAL_STORAGE_TYPE_VENDOR_MICROSOFT
    };
   
    CREATE_VIRTUAL_DISK_PARAMETERS parameters = { };
    parameters.Version = CREATE_VIRTUAL_DISK_VERSION_1;
    parameters.Version1.MaximumSize = 1024 * 1024 * 1024;
    parameters.Version1.BlockSizeInBytes = CREATE_VIRTUAL_DISK_PARAMETERS_DEFAULT_BLOCK_SIZE;
    parameters.Version1.SectorSizeInBytes = CREATE_VIRTUAL_DISK_PARAMETERS_DEFAULT_SECTOR_SIZE;
    parameters.Version1.SourcePath = NULL;
   
    int result =::CreateVirtualDisk(
    & storageType,
    virtualDiskFilePath,
    VIRTUAL_DISK_ACCESS_ALL,
    NULL,
    CREATE_VIRTUAL_DISK_FLAG_NONE,
    0,
    & parameters,
    NULL,
    handle );
   
    return result;
}


DWORD OpenDisk( PCWSTR virtualDiskFilePath, HANDLE * handle )
{
    VIRTUAL_STORAGE_TYPE storageType =
    {
        VIRTUAL_STORAGE_TYPE_DEVICE_VHD,
        VIRTUAL_STORAGE_TYPE_VENDOR_MICROSOFT
    };
   
    OPEN_VIRTUAL_DISK_PARAMETERS parameters =
    {
        OPEN_VIRTUAL_DISK_VERSION_1
    };
   
    parameters.Version1.RWDepth = 1024;
   
    return::OpenVirtualDisk( -
    & storageType,
    virtualDiskFilePath,
    VIRTUAL_DISK_ACCESS_ALL,
    OPEN_VIRTUAL_DISK_FLAG_NONE,
    & parameters,
    handle );
}int main( int argc, char * argv[] )
{
    LPTSTR virtualDiskFilePath = _T( "c:\\source\\drive.vhd" );
    HANDLE handle;
    DWORD result;
    ULONG bytesUsed;
    bool vhdCreated = false;
   
    //  Create or open a virtual disk file
    result = CreateDisk( virtualDiskFilePath, & handle );
    if( result == ERROR_FILE_EXISTS )
    {
        result = OpenDisk( virtualDiskFilePath, & handle );
        if( result != ERROR_SUCCESS )
        {
            std::wcout << "Unable to open virtual disk" << std::endl;
            return 1;
        }
    }
    else if( result != ERROR_SUCCESS )
    {
        std::wcout << "Unable to create virtual disk" << std::endl;
        return 1;
    }
    else
    {
        vhdCreated = true;
    }
   
   
    //  Now that the virtual disk is open we need to mount it.
    //
    //  FROM MSDN:
    //  To attach and detach a virtual disk, you must also have the
    //  SE_MANAGE_VOLUME_NAME privilege present in your token. This privilege
    //  is stripped from an administrator's token when User Account Control is
    //  in use, so you may need to elevate your application to gain access to
    //  the unrestricted token that includes this privilege.
    result =::AttachVirtualDisk(
    handle,
    NULL,
    ATTACH_VIRTUAL_DISK_FLAG_NO_DRIVE_LETTER,
    0, // no provider-specific flags
    0, // no parameters
    NULL );
    if( result != ERROR_SUCCESS )
    {
        std::wcout << "Unable to attach virtual disk" << std::endl;
        return 1;
    }
   
    if( result == ERROR_SUCCESS && vhdCreated == true )
    {
        std::wcout
        << "Virtual disk image created. Go into the Computer Management admin panel" << std::endl
        << "and add a volume and format it.\n" << std::endl;
        system( "pause" );
    }
   
    // Now we need to grab the device name \\.\PhysicalDrive#
    TCHAR physicalDriveName[ MAX_PATH ];
    DWORD physicalDriveNameSize = ARRAY_SIZE( physicalDriveName );
   
    result =::GetVirtualDiskPhysicalPath( handle, & physicalDriveNameSize, physicalDriveName );
    if( result != ERROR_SUCCESS )
    {
        std::wcout << "Unable to retrieve virtual disk path" << std::endl;
        return 1;
    }
    const std::wstring deviceName = physicalDriveName;
   
   
    //  HACK!!! Wait for windows to complete the mount.
    Sleep( 2500 );
   
   
    // In order to get the UNC path of the volumes located on the virtual disk we
    // need to enumerate all mounted volumes and check which device they are located
    // on.
    std::wstring volumeName;
   
    TCHAR volumeNameBuffer[ MAX_PATH ];
    HANDLE hVol =::FindFirstVolume( volumeNameBuffer, ARRAY_SIZE( volumeNameBuffer ) );
    if( hVol == INVALID_HANDLE_VALUE )
    {
        std::wcout << "Unable to find first volume" << std::endl;
        return 1;
    }
    do
    {
        //  Get rid of trailing backslash so we can open the volume
        size_t len = wcslen( volumeNameBuffer );
        if( volumeNameBuffer[ len - 1 ] == '\\' )
        {
            volumeNameBuffer[ len - 1 ] = 0;
        }
       
        HANDLE volumeHandle =::CreateFile(
        volumeNameBuffer,
        GENERIC_READ,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_BACKUP_SEMANTICS,
        NULL );
        if( volumeHandle == INVALID_HANDLE_VALUE )
        {
            std::wcout << "Unable to open volume " << volumeNameBuffer << std::endl;
        }
        else
        {
            // We can grab the id of the device and use it to create a
            // proper device name.
            STORAGE_DEVICE_NUMBER deviceInfo = { 0 };
            if(::DeviceIoControl(
            volumeHandle,
            IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER,
            NULL,
            0,
            & deviceInfo,
            sizeof( deviceInfo ),
            & bytesUsed,
            NULL ) )
            {
                std::wstring tmpName(
                std::wstring( L"\\\\.\\PhysicalDrive" )
                + std::to_wstring(( long long ) deviceInfo.DeviceNumber ) );
                if( _wcsicmp( tmpName.c_str(), deviceName.c_str() ) == 0 )
                {
                    volumeName = std::wstring( volumeNameBuffer ) + L"\\\\";
                    CloseHandle( volumeHandle );
                    break;
                }
            }
           
            CloseHandle( volumeHandle );
        }
    }
    while(::FindNextVolume( hVol, volumeNameBuffer, ARRAY_SIZE( volumeNameBuffer ) ) != FALSE );
   
    ::FindVolumeClose( hVol );
   
    if( volumeName.size() == 0 )
    {
        std::wcout << "Unable to locate a volume on this device" << std::endl;
        return 1;
    }
   
    std::wcout << "Device: " << physicalDriveName << std::endl;
    std::wcout << "Volume: " << volumeName << std::endl;
   
   
    std::wcout << "\n\nSuccess! Now create the file!" << std::endl;
   
    // Now let's create a file for fits and giggles
    std::ofstream output;
   
    output.open( volumeName + L"hello.txt" );
    if( output.fail() )
    {
        std::wcout << "Unable to open output file." << std::endl;
        return 1;
    }
    output.close();
   
    // Volume will be unmounted when the application closes
    system( "pause" );
   
    return 0;
}
P-116683
1aam2am1
» 2014-09-06 20:23:02
#include "virtualdisk.h"
P-116685
« 1 »
  Strona 1 z 1