Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Bład w kodzie

Ostatnio zmodyfikowano 2009-12-10 22:28
Autor Wiadomość
deejayyy
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Bład w kodzie
» 2009-12-10 22:01:22
C/C++
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <windows.h>

using namespace std;
class Telefony
{
public:
    string nrStac, nrKom;
};
class Samochod
{
public:
    string marka, nazwaAuta;
};
class Adres
{
public:
    string mscZam, ulica;
};


class Rekord
    : public Telefony
    , public Samochod
    , public Adres
{
public:
    string usterka;
};

Rekord nowy rekord()
{
    cout << "===== DODAJ AUTO DO BAZY =====\n\n";
    Rekord d1;
    cout << "podaj marke: ";
    cin >> d1.marka;
    cout << " podaj nazwe: ";
    cin << d1.nazwaAuta;
    cout << "telefon stacjonarny klienta: ";
    cin >> d1.nrStac;
    cout << "telefon komurkowy klienta: ";
    cin >> d1.nrKom;
    cout << "miejsce zamieszkania: ";
    cin >> d1.mscZam
    cout << "podaj ulice: ";
    cin >> d1.ulica;
    cout << "podaj usterke samochodu: ";
    cin >> d1.usterka;
   
    system( "cls" );
   
    return d1;
}
int menu()
{
    cout << "===== Warsztat Samochodowy =====\n\n";
    cout << "Nowy rekord    [1]\n";
    cout << "Zapisz baze    [2]\n";
    cout << "Wczytak baze   [3]\n";
    cout << "Zakoncz        [4]\n";
    int wybor;
    cin >> wybor;
    system( "cls" );
    return wybor;
}
void save( Rekord * tab, int ile )
{
    ofstream fout( "baza.txt", ios::app );
    for( int a = 0; a < ile; a++ )
    {
        fout << "marka pojazdu: " << tab[ a ].marka << "\n";
        fout << "nazwa pojazdu: " << tab[ a ].nazwaAuta << "\n";
        fout << "telefon stacjonarny: " << tab[ a ].nrStac << "\n";
        fout << "telefon komorkowy: " << tab[ a ].nrKom << "\n";
        fout << "miejsce zamieszkania: " << tab[ a ].mscZam << "\n";
        fout << "ulica: " << tab[ a ].ulica << "\n";
        fout << "usterka auta: " << tab[ a ].usterka << "\n";
        fout << "--------------------\n";
    }
   
    fout.close();
}
void load()
{
    system( "cls" );
    cout << "------------ W BAZIE ZNAJDUJA SIE : ------------\n\n";
    ifstream fin( "baza.txt", ios::in | ios::out );
    string Dane;
    if( fin.good() == true ) // good; gdy eof=true lub plik probuje dokonac niedozwolona operacje lub operacja nie powiodla sie
    {
        while( !fin.eof() ) //eof- true, gdy obiekt typu iostream napotkał koniec pliku
        {
            getline( fin, Dane );
            cout << Dane << endl;
        }
        fin.close();
    }
    else
    {
        cout << "Problem z dostepem do pliku" << endl;
    }
   
} ///////////////////////////////////////////////////////////
int main()
{
   
    int wybor, w = 0, EE;
    Rekord tablica_rekordow[ 100 ];
    do {
        wybor = menu();
        switch( wybor )
        {
        case 1: {
                tablica_rekordow[ w ] = nowy_rekord();
                w++;
                EE = 2;
                break; }
        case 2: {
                save( tablica_rekordow, w );
                EE = 3;
                cout << "\n\n\n\n===== ok, zapisane... ======";
                w = 0;
                Sleep( 1000 );
                system( "cls" );
                break; }
        case 3: {
                load();
                cout << "\nnacisnij dowolny przycisk...";
                getchar();
                getchar();
                system( "cls" );
                break; }
        case 4:
            if( EE == 2 )
            {
                char napewno;
                cout << "nie zapisales!!! \nnchcesz zapisac ? [T/N]";
                cin >> napewno;
                if( napewno = 't' )
                {
                    save( tablica_rekordow, w );
                    EE = 3;
                    system( "cls" );
                    cout << "\n\n\n\n===== ok, zapisane... ======";
                    Sleep( 1000 );
                    system( "cls" );
                    break; }
                else
                     break;
               
            }
            else
                 system( "cls" );
           
            cout << "\n\nGOOD BYE";
           
            for( int c = 0; c < 8; c++ )
            {
                cout << ".";
                Sleep( 100 );
            }
            Sleep( 100 );
            break;
            ;
        }
    } while( wybor != 4 );
   
    cout << "\n";
   
}

a na kompilatorze wystepuja bledy:

ror: `nowy' does not name a type
In function `int main()':
112: error: `nowy_rekord' was not declared in this scope
112: warning: unused variable 'nowy_rekord'

blagam pomocy:)
P-12052
DejaVu
» 2009-12-10 22:28:35
Błąd masz w wierszu:
Rekord nowy rekord()
P-12054
« 1 »
  Strona 1 z 1