Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Użycie gotoxy,potrzebna poprawa.

Ostatnio zmodyfikowano 2014-12-14 22:01
Autor Wiadomość
tomeklfc
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Użycie gotoxy,potrzebna poprawa.
» 2014-12-14 12:17:06
C/C++
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;

void rysuj( int );

int main()
{
    int k, a;
    cout << "(0,k*pi): k = ";
    cin >> k;
    cin >> a;
    system( "cls" );
    for( int i = 0; i < k; i++ )
    for( int b = 0; b < a; b++ )
    {
        int x = b;
        int y = sin( i );
        gotoxy( x, y );
       
        cout << "*";
    }
   
    return 0;
}

void rysuj( int k )
{
    for( int i = 0; i <( M_PI * k ); i++ )
    {
        for( int a = 0; a < 1; a++ )
        {
            gotoxy( 19, 0 );
            cout << " ";
            gotoxy( i, sin( a ) );
            cout << "*";
        }
    }
}

Potrzebuję naprowadzenia gdzie gotoxy szwankuje.

"Opracować funkcję, która rysuje w trybie znakowym wykres funkcji sin(x) w przedziale od 0 do
k*M_PI, gdzie M_PI jest stałą pi, natomiast k jest liczbą naturalną wczytywaną z klawiatury.
Przyjąć, że: oś Y przechodzi przez początek ekranu i jest skierowana w dół ekranu, natomiast oś
X przechodzi przez środek ekranu i jest skierowana w prawo. Prototyp funkcji: void Rysuj(int k). "
P-122847
darko202
» 2014-12-14 22:01:18
nie używałem nigdy gotoxy ale na
http://stackoverflow.com​/questions/7955145​/which-header-file-i-need-to-include-to-use-gotoxy-function
pisze, że gotoxy() nie jest standardem C ++ i musisz go stworzyć samemu
 
proponują kod
C/C++
#include <windows.h>

void gotoxy( int x, int y )
{
    static HANDLE h = NULL;
    if( !h )
         h = GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE );
   
    COORD c = { x, y };
    SetConsoleCursorPosition( h, c );
}
P-122874
« 1 »
  Strona 1 z 1