Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Odwołanie do klasy i error : expected primary-expression before

Ostatnio zmodyfikowano 2015-04-25 15:54
Autor Wiadomość
alien1983
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Odwołanie do klasy i error : expected primary-expression before
» 2015-04-25 08:22:45
Chciałem podczepić się pod listę m_clients która jest używana w pliku serwera websocketserver.cpp, aby móc używać jej w całym programie. Niestety wyskakuje mi taki błąd:

Problem:

..faucetcore.cpp:19: błąd: expected primary-expression before '.' token
     qDebug() << EchoServer.m_clients.last();
                           ^

faucetcore.cpp
C/C++
#include "websocketserver.h"
#include "QtWebSockets/qwebsocketserver.h"
#include "QtWebSockets/qwebsocket.h"
#include "websocketserver.h"
#include <QtCore/QDebug>
QT_FORWARD_DECLARE_CLASS( QWebSocketServer )
QT_FORWARD_DECLARE_CLASS( QWebSocket )
QT_USE_NAMESPACE
void testDebug() {
    qDebug() << EchoServer.m_clients.last();
}

websocketserver.h
C/C++
#ifndef WEBSOCKETSERVER_H
#define WEBSOCKETSERVER_H
#include <QtCore/QObject>
#include <QtCore/QList>
#include <QtCore/QByteArray>


QT_FORWARD_DECLARE_CLASS( QWebSocketServer )
QT_FORWARD_DECLARE_CLASS( QWebSocket )

class EchoServer
    : public QObject
{
    Q_OBJECT
public:
    explicit EchoServer( quint16 port, QObject * parent = Q_NULLPTR );
    QWebSocketServer * m_pWebSocketServer;
    QList < QWebSocket *> m_clients;
    ~EchoServer();
   
    Q_SIGNALS:
    void closed();
   
private Q_SLOTS:
    void onNewConnection();
    void processTextMessage( QString message );
    void processBinaryMessage( QByteArray message );
    void socketDisconnected();
   
private:
   
};

#endif //WEBSOCKETSERVER_H

P-131401
kubawal
» 2015-04-25 15:54:54
Jakiejś dziwnej wersji Qt się uczysz.

EchoServer to klasa więc nie możesz się odwołać do jej składowej (niestatycznej)
P-131413
« 1 »
  Strona 1 z 1