Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Proszę o pomoc w znalezieniu błedu w programie do obliczania ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego

Ostatnio zmodyfikowano 2015-12-02 16:49
Autor Wiadomość
Kociafanka
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Proszę o pomoc w znalezieniu błedu w programie do obliczania ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego
» 2015-12-02 16:09:24
// Ostroslup prawidlowy szesciokatny
#include <cstdlib>  
#include <iostream>  
#include <conio.h>  
#include <math.h>
using namespace std;
// Deklaracje funkcji
float objetoscprostopadloscianu();    float powierzchniprostopadloscianu();
// Funkcja glowna
int main(int argc, char *argv[])
{  float x, y, pole, objetosc;   int decyzja;
  cout << "Obliczenie pole figur - funkcje " << endl;
  cout << "\nPodaj numer figury lub 0 - koniec obliczen: " << endl;
  cout << "0 - wyjście z programu" << endl;
  cout << "1 - objetosc prostopadloscianu: a b " << endl;
  cout << "2 - pole powierzchni prostopadloscianu: a h" << endl;
  do  cin >> decyzja;  while (!((decyzja >=0)&&(decyzja<=2)));
    switch (decyzja)
    {      case 1: objetosc = prostopadloscianu();  break;
           case 2:  pole=powierzchniprostopadloscianu();     break;
           default:  cout << "Koniec programu" << endl;  pole = 0;
    }
    cout << endl;     getch();     return 0;
}
// Definicje funkcji
float objetoscprostopadloscianu()
{ float v, P_p, H;
 cout << "objetosc prostopadloscianu:  ";  cout << "podaj pole powierzchni i H => ";  cin >> P_p >> H;
 v={1/3}P_p*H;  cout << "objetosc prostopadloscianu wynosi: " << v << endl;
 return(p);
}

float powierzchniprostopadloscianu()
{  float a, P;
 cout << "pole powierzchni prostopadloscianu: ";  cout << "podaj bok a  i wysokosc h => "; cin >> a;
 
 P=3a^2\sqrt3+6*{1\2}a;  cout << "pole powierzchni prostopadloscianu wynosi: " << P << endl;
 return(P);
}
P-141299
carlosmay
» 2015-12-02 16:49:05
Pisz instrukcje pod instrukcją, bo to jest bardzo nieczytelne.
Nawet wytrawni koderzy unikają takiego pisania kodu, bo trudno się w nim połapać.

C/C++
do cin >> decyzja; while( !(( decyzja >= 0 ) &&( decyzja <= 2 ) ) );

 brak klamerek

C/C++
case 1: objetosc = prostopadloscianu(); break; // tu jest blad, niezdefinowana nazwa 'prostopadloscianu'
// ....
v = { 1 / 3 } P_p * H; // P_p - blad, oczekiwano znaku ";".
// Taki zapis na matematyce OK, ale w programie musza byc wszystkie znaki zapisane
// ....
P = 3a ^ 2\sqrt3 + 6 * { 1\2 } a; // tutaj to samo
// 3a - nie znaleziono operatora literalu zdefiniowanego przez uzytkownika
 Pewnie jeszcze coś się znajdzie. To tak pobieżnie.
P-141303
« 1 »
  Strona 1 z 1