Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Program który generuje losowe ciągi znaków

Ostatnio zmodyfikowano 2015-12-11 15:14
Autor Wiadomość
matiamss
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Program który generuje losowe ciągi znaków
» 2015-12-10 19:48:33
program generuje 10 losowych ciągów tekstowych o losowej długości maksymalnie równej 10 znaków (małe litery alfabetu).
P-141729
carlosmay
» 2015-12-10 20:06:36
Sprawdź w tabeli ASCII jakie kody liczbowe mają małe znaki i losuj liczby z tego przedziału.

Nadrukowałem mały przykład jak tego użyć:
C/C++
#include <random>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    random_device rd;
    mt19937 gen( rd() );
    uniform_int_distribution < int > dist( 97, 122 );
    char ch = ' ';
    while( ch != '0' ) {
        ch = dist( gen );
        cout << ch;
        ch = _getch();
    }
}
P-141732
palkers
moje rozwiązanie
» 2015-12-11 15:14:15
Rozwiązanie z użyciem biblioteki cstdlib

C/C++
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

int Losuj( int poczatek, int koniec ) {
    return rand() %(( koniec - poczatek ) + 1 ) +( poczatek );
}
int main( int argc, int argv[] )
{
    srand( time( NULL ) );
    for( int i = 0; i < 10; i++ ) {
        cout << "Ciag numer: " << i + 1 << endl;
        int rozmiarCiagu = Losuj( 1, 10 );
        for( int j = 0; j < rozmiarCiagu; j++ ) {
            char losowaLitera = Losuj( 97, 122 );
            cout << losowaLitera << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
P-141772
« 1 »
  Strona 1 z 1