Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Wyświetlenie zawartości pliku tekstowego

Ostatnio zmodyfikowano 2015-12-11 14:15
Autor Wiadomość
sebexon1
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Wyświetlenie zawartości pliku tekstowego
» 2015-12-11 12:09:24
Jak wyświetlić zawartość pliku tekstowego ? Wszystko działa ale nie wiem jak wyświetlić pliki.
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <fstream>
#include <time.h>
#include <cstdlib>

using namespace std;
void wypelnij1(fstream &file);

void tablica(int A[5][7],fstream& file);

void tabc(float C[5],int A[5][7]);

void wys1(float C[5]);

void wys2(int A[5][7]);

void wypelnij2(fstream &file2,float C[5]);int main()
{
    int A[5][7];
    float C[5];
    int buf;
    fstream file;
    fstream file2;
    file.open("pl1.txt",ios::out  );
    file2.open("pl2.txt",ios::out  );
    srand(time(NULL));
    wypelnij1(file);
    tablica(A,file);
    tabc(C,A);
    wypelnij2(file2,C);
    wys2(A);
    cout<<endl<<endl;
    wys1(C);
     cout<<endl<<endl;file.close();
file2.close();

    return 0;
}void wypelnij1(fstream &file)
{
    int i;
    int a=0;
    for(i=0; i<35; i++)
    {
        a=-150+rand()%501;
        if(a%2==0)
        {
            file << (a+1) << endl;
        }
        else
        {
            file << a << endl;
        }
    }
}

void tablica(int A[5][7],fstream& file)
{

    ifstream plik("pl1.txt");
    for(int i = 0; i < 5; i++)
        for(int j = 0; j < 7; j++)
            plik >> A[j];
}

void tabc(float C[5],int A[5][7])
{
    int i,j,k,licznik;
float suma;
        for(i=0;i<5;i++)
        {
            suma=0;
        licznik=0;
         for(j=0;j<7;j++){
           if(A[j]>0){
            suma=suma+A[j];
            licznik++;
           }
        }
        C=(suma/licznik);
           }
}


void wys1(float C[5])
{
    int i;
    for (i=0;i<5;i++)
    {
        cout<<C<<"  ";
    }
}

void wys2(int A[5][7])
{
       for(int i = 0; i < 5; i++)
    {
        for(int j = 0; j < 7; j++){
            cout.width(8);
            cout << A[j];}
        cout << "\n";
    }
}

void wypelnij2(fstream &file2,float C[5])
{
    int i;
    for(i=0;i<5;i++)
    {
        file2 << C<<" ";

    }
}
P-141752
Andy20
» 2015-12-11 12:19:59
Możesz użyć funkcji
getline
 i wrzucić ją w pętle
While
P-141753
sebexon1
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2015-12-11 12:26:28
Proszę o więcej szczegółów :D
P-141754
Andy20
» 2015-12-11 13:39:45
Kiedyś tak odczytywałem z pliku.
Np.

C/C++
string linia;
int nr_linii = 1;
while( getline( plik, linia ) ) // getline zwróci fałsz, jeśli nie uda się odczytać bądź skończą się dane do odczytu.
{
    switch( nr_linii )
    {
    case 1: imie = linia; break;
    case 2: nazwisko = linia; break;
    }
    nr_linii++;
}
 
P-141765
palkers
działanie
» 2015-12-11 14:15:11
Napisz co dokładnie ma robić cały twój program, będzie łatwiej Ci pomóc
P-141768
« 1 »
  Strona 1 z 1