Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Pętla do...while - Zadanie domowe - Kurs C++ - Rozdział 15

Ostatnio zmodyfikowano 2016-04-26 23:31
Autor Wiadomość
Kazlin
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Pętla do...while - Zadanie domowe - Kurs C++ - Rozdział 15
» 2016-04-26 22:32:38
To jest to zadanie:
"Napisz prosty kalkulator, który będzie potrafił dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić. Program ten ma działać następująco:
1. Wypisuje obecny wynik
2. Wprowadź liczbę
3. Wybierz działanie (jeżeli liczba różna od 0)
4. Wykonaj obliczenia (jeżeli liczba różna od 0)
5. Wróć do kroku 1.
6. Jeżeli wprowadzoną liczbą jest 0, zakończ program."

Nie wiem, jak zrobić punkt 1. w zadaniu

Na tym "stoję" :p
C/C++
#include <iostream>
int main()
{
    int liczba;
    int liczba2;
    int wybor;
    int wynik = 0;
    do
    {
        std::cout << "obecny wynik: " << wynik;
        std::cout << "\npodaj liczbe: ";
        std::cin >> liczba;
        std::cout << "\nWybierz akcje:\n1.Dodawanie\n2.Odejmowanie\n3.Mnozenie\n4.Dzielenie" << std::endl;
        std::cout << "\nAkcja: ";
        std::cin >> wybor;
        {
            if( wybor < 5 )
                 std::cout << "Dobry wybor." << std::endl;
            else
                 std::cout << "Blad!" << std::endl;
           
        }
        switch( wybor )
        {
        case 1:
            std::cout << "Podaj druga liczbe: ";
            std::cin >> liczba2;
            std::cout << "Wynik: " << liczba + liczba2 << std::endl;
            break;
        case 2:
            std::cout << "Podaj druga liczbe: ";
            std::cin >> liczba2;
            std::cout << "Wynik: " << liczba - liczba2 << std::endl;
            break;
        case 3:
            std::cout << "Podaj druga liczbe: ";
            std::cin >> liczba2;
            std::cout << "Wynik: " << liczba * liczba2 << std::endl;
            break;
        case 4:
            std::cout << "Podaj druga liczbe: ";
            std::cin >> liczba2;
            std::cout << "Wynik: " << liczba / liczba2 << std::endl;
            break;
        case 0:
            std::cout << "\nNo to pa";
        default:
            std::cout << "\n\nBledny wybor, dostepne opcje to 1,2,3,4!";
            break;
        }
    } while( wybor != 0 );
   
    return 0;
}
P-147709
carlosmay
» 2016-04-26 22:53:11
Nie wiem, jak zrobić punkt 1. w zadaniu
Wypisz wynik na początku pętli, a w case'ach wykonuj samą arytmetykę (bez wypisywania na ekran).
P-147711
Kazlin
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2016-04-26 22:57:16
Możesz nieco jaśniej wytłumaczyć? nie rozumiem :/
P-147712
carlosmay
» 2016-04-26 23:22:11
C/C++
int liczba;
int wybor;
int wynik = 0;
do
{
    std::cout << "obecny wynik: " << wynik;
    // wczytywanie opcji i liczby
    switch( wybor )
    {
    case 1:
        wynik += liczba;
        break;
    case 2:
        wynik -= liczba;
        break;
    case 3:
        wynik *= liczba;
        break;
    case 4:
        if( liczba != 0 ) {
            wynik /= liczba;
        }
        break;
    case 0:
        std::cout << "\nNo to pa";
        break;
    default:
        std::cout << "\n\nBledny wybor, dostepne opcje to 1,2,3,4!";
        break;
    }
} while( wybor != 0 );
P-147714
Kazlin
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2016-04-26 23:31:28
Dzięki wielkie! :)
P-147715
« 1 »
  Strona 1 z 1