Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Dołączanie plików zasobów

Ostatnio zmodyfikowano 2017-06-17 19:32
Autor Wiadomość
Brekx
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Dołączanie plików zasobów
» 2017-06-13 01:10:17
Ostatnio starałem się dołączyć ikonę zgodnie z tutejszym kursem http://cpp0x.pl/kursy​/Kurs-WinAPI-C++/Podstawy​/Zasoby/336. Niestety mam problem z ?definicją makra oraz późniejszym jego wykorzystaniem.
main.cpp
C/C++
#include <SFML\Graphics.hpp>
#include <windows.h>
#include "logo.h"
#include "logo.rc"


int main()
{
    // Create the main window
    sf::RenderWindow app( sf::VideoMode( 800, 600 ), "SFML window" );
    HBITMAP hLogo = LoadBitmap( hInstance, MAKEINTRESOURCE( LOGO_IDB ) ); //Tylko ta linijka korzysta z zasobu, narazie tylko po to bys sprawdzić czy to się w ogóle kompiluje...
    // Load a sprite to display
    sf::Texture texture;
    if( !texture.loadFromFile( "cb.bmp" ) )
         return EXIT_FAILURE;
   
    sf::Sprite sprite( texture );
   
    // Start the game loop
    while( app.isOpen() )
    {
        // Process events
        sf::Event event;
        while( app.pollEvent( event ) )
        {
            // Close window : exit
            if( event.type == sf::Event::Closed || GetAsyncKeyState( VK_ESCAPE ) )
                 app.close();
           
        }
       
        // Clear screen
        app.clear();
       
        // Draw the sprite
        app.draw( sprite );
       
        // Update the window
        app.display();
    }
   
    return EXIT_SUCCESS;
}
plik logo.rc
C/C++
#include "logo.h"

IDB_LOGO BITMAP "cb.bmp"
i jeszcze logo.h
C/C++
#define IDB_LOGO 1234
Wszystko tak jak w kursie ale i tak otrzymuję błąd:
Line:1   C:\Users\NOboDY\C++\DeV\logo.rc [Error] expected unqualified-id before numeric constant.
P-162464
kmlkamilek
» 2017-06-13 04:40:39
Do plików z kodem źródłowym nie dołącza się plików zasobów, bo nie są one kompilowane przez kompilator C++.
P-162465
Brekx
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Ale
» 2017-06-13 22:46:56
Tak tak, to kompiluję oddzielnie w sensie .rc z .h i .cpp z .h dalej błąd pozostaje
P-162518
kmlkamilek
» 2017-06-17 19:32:40
Nie wiem, czy mnie zrozumiałeś.
Chodzi mi byś wywalił to z main.cpp:

#include "logo.rc"
P-162629
« 1 »
  Strona 1 z 1