Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Problem z wprowadzanym tekstem w konsoli, pytanie o miekkie znaki

Ostatnio zmodyfikowano 2020-06-14 23:10
Autor Wiadomość
skupi967
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Problem z wprowadzanym tekstem w konsoli, pytanie o miekkie znaki
» 2020-06-13 23:15:40
Witam mam problem, otoz gdy w swoim programie wpisuje w konsoli string np: ala ma kota kot ma ale to wczytuje tylko do pierwszego bialego znaku czyli wczyta tylko ala. Natomiast jesli napisze wszystko razem alamakotakotmaale to wszystko dziala tak jak powinno. O co chodzi?

Drugie pytanie, co jesli w pliku words.txt z ktorego wczytuje dane czasami jest linijka z jakims wyrazem ale zawiera jakies znaki ktore nie wystepuja w angielskim alfabecie a ja chce by takich wynikow nie pobieralo mi w ogole jesli np bedzie jakis wyraz np. leo ąć zawodowiec cos i zeby po prostu pomijalo ta linijke.


C/C++
#include <iostream>
#include <string>
#include <map>
#include <cmath>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <numeric>

using namespace std;

void print( string::size_type n, string const & s )
{
    if( n == string::npos ) {
        cout << "not found\n";
    } else {
        cout << "found: " << s.substr( n ) << '\n';
    }
}

map < char, int > make_pythagorean_map()
{
    return {
        { 'A', 1 },
        { 'a', 1 },
        { 'B', 2 },
        { 'b', 2 },
        { 'C', 3 },
        { 'c', 3 },
        { 'D', 4 },
        { 'd', 4 },
        { 'E', 5 },
        { 'e', 5 },
        { 'F', 6 },
        { 'f', 6 },
        { 'G', 7 },
        { 'g', 7 },
        { 'H', 8 },
        { 'h', 8 },
        { 'I', 9 },
        { 'i', 9 },
        { 'J', 1 },
        { 'j', 1 },
        { 'K', 2 },
        { 'k', 2 },
        { 'L', 3 },
        { 'l', 3 },
        { 'M', 4 },
        { 'm', 4 },
        { 'N', 5 },
        { 'n', 5 },
        { 'O', 6 },
        { 'o', 6 },
        { 'P', 7 },
        { 'p', 7 },
        { 'Q', 8 },
        { 'q', 8 },
        { 'R', 9 },
        { 'r', 9 },
        { 'S', 1 },
        { 's', 1 },
        { 'T', 2 },
        { 't', 2 },
        { 'U', 3 },
        { 'u', 3 },
        { 'V', 4 },
        { 'v', 4 },
        { 'W', 5 },
        { 'w', 5 },
        { 'X', 6 },
        { 'x', 6 },
        { 'Y', 7 },
        { 'y', 7 },
        { 'Z', 8 },
        { 'z', 8 }
    };
}

map < char, int > make_simpleeng_map()
{
    return {
        { 'A', 1 },
        { 'a', 1 },
        { 'B', 2 },
        { 'b', 2 },
        { 'C', 3 },
        { 'c', 3 },
        { 'D', 4 },
        { 'd', 4 },
        { 'E', 5 },
        { 'e', 5 },
        { 'F', 6 },
        { 'f', 6 },
        { 'G', 7 },
        { 'g', 7 },
        { 'H', 8 },
        { 'h', 8 },
        { 'I', 9 },
        { 'i', 9 },
        { 'J', 10 },
        { 'j', 10 },
        { 'K', 11 },
        { 'k', 11 },
        { 'L', 12 },
        { 'l', 12 },
        { 'M', 13 },
        { 'm', 13 },
        { 'N', 14 },
        { 'n', 14 },
        { 'O', 15 },
        { 'o', 15 },
        { 'P', 16 },
        { 'p', 16 },
        { 'Q', 17 },
        { 'q', 17 },
        { 'R', 18 },
        { 'r', 18 },
        { 'S', 19 },
        { 's', 19 },
        { 'T', 20 },
        { 't', 20 },
        { 'U', 21 },
        { 'u', 21 },
        { 'V', 22 },
        { 'v', 22 },
        { 'W', 23 },
        { 'w', 23 },
        { 'X', 24 },
        { 'x', 24 },
        { 'Y', 25 },
        { 'y', 25 },
        { 'Z', 26 },
        { 'z', 26 }
    };
}

map < char, int > make_gfive_map()
{
    return {
        { 'A', 7 },
        { 'a', 7 },
        { 'B', 8 },
        { 'b', 8 },
        { 'C', 1 },
        { 'c', 1 },
        { 'D', 2 },
        { 'd', 2 },
        { 'E', 3 },
        { 'e', 3 },
        { 'F', 4 },
        { 'f', 4 },
        { 'G', 5 },
        { 'g', 5 },
        { 'H', 6 },
        { 'h', 6 },
        { 'I', 7 },
        { 'i', 7 },
        { 'J', 8 },
        { 'j', 8 },
        { 'K', 9 },
        { 'k', 9 },
        { 'L', 1 },
        { 'l', 1 },
        { 'M', 2 },
        { 'm', 2 },
        { 'N', 3 },
        { 'n', 3 },
        { 'O', 4 },
        { 'o', 4 },
        { 'P', 5 },
        { 'p', 5 },
        { 'Q', 6 },
        { 'q', 6 },
        { 'R', 7 },
        { 'r', 7 },
        { 'S', 8 },
        { 's', 8 },
        { 'T', 9 },
        { 't', 9 },
        { 'U', 1 },
        { 'u', 1 },
        { 'V', 2 },
        { 'v', 2 },
        { 'W', 3 },
        { 'w', 3 },
        { 'X', 4 },
        { 'x', 4 },
        { 'Y', 5 },
        { 'y', 5 },
        { 'Z', 6 },
        { 'z', 6 }
    };
}

map < char, int > select_map( int choice )
{
    switch( choice )
    {
    case 1:
        {
            return make_pythagorean_map();
        }
    case 2:
        {
            return make_simpleeng_map();
        }
    case 3:
        {
            return make_gfive_map();
        }
    }
}

int main()
{
    int cho = 0, d;
    char o;
    string phrasetwo;
   
    while( 1 )
    {
        system( "cls" );
        cout << "You want to use: " << endl << "1) Pythagorean Gematria" << endl << "2) English/Simple Gematria" << endl << "3) Extra: " << endl << "Gematria with G = 7" << endl << endl;
        cin >> phrasetwo;
        istringstream asd( phrasetwo );
       
        if( !( asd >> d ) || asd >> o )
        {
            system( "cls" );
            cout << "You want to use: " << endl << "1) Pythagorean Gematria" << endl << "2) English/Simple Gematria" << endl << "3) Extra: " << endl << "Gematria with G = 7" << endl << endl;
        }
        else
        {
            cho = stoi( phrasetwo );
            if( cho <= 3 && cho >= 1 )
            {
                break;
            }
        }
    }
   
    auto m = select_map( cho );
   
    string::size_type n;
    ifstream input( "words.txt" );
    ofstream output( "results.txt" );
    string str, phrase;
    int counter = 0, cnt = 0, choice = 0, chosennum = 0, asd = 0, x;
    bool flag;
    char c;
   
    while( 1 )
    {
        system( "cls" );
        cout << "You want to check:" << '\n' << "1) Number" << '\n' << "2) Phrase" << endl;
        cin >> phrase;
        istringstream s( phrase );
       
        if( !( s >> x ) || s >> c )
        {
            system( "cls" );
            cout << "You want to check:" << '\n' << "1) Number" << '\n' << "2) Phrase" << endl;
        }
        else
        {
            choice = stoi( phrase );
            if( choice <= 2 && choice >= 1 )
            {
                break;
            }
        }
    }
   
    switch( choice )
    {
    case 1:
        {
            cout << "Which number do you want to check?: ";
            while( 1 )
            {
                cin >> phrase;
                istringstream s( phrase );
               
                if( !( s >> x ) || s >> c )
                {
                    cout << endl << "Which number do you want to check?: ";
                }
                else
                {
                    chosennum = stoi( phrase );
                    break;
                }
            }
            cout << endl << "All words found: " << endl;
            break;
        }
       
    case 2:
        {
            do
            {
                flag = false;
                cout << "Which phrase do you want to check?: ";
                cin >> phrase;
               
                for( int i = 0; i < phrase.length(); i++ )
                {
                    if( isdigit( phrase[ i ] ) )
                    {
                        flag = true;
                    }
                }
                cout << endl;
            } while( flag == true );
           
            for( char charr: phrase )
            {
                chosennum += m[ charr ];
            }
            cout << '\t' << phrase << " in gematria = " << chosennum << endl << endl << "All words found: " << endl;
            break;
        }
    }
   
    output << "All words found: " << endl;
   
    while( getline( input, str ) )
    {
        int sum = 0;
       
        n = str.find( ',' );
       
        if( n != string::npos )
        {
            str.resize( n );
        }
       
        for( char charr: str )
        {
            sum += m[ charr ];
        }
       
        if( sum == chosennum )
        {
            cout << '\t' << "Gematria: " << str << "(" << sum << ")" << '\n';
            output << '\t' << "Gematria: " << '\t' << str << " = " << sum << endl;
            counter++;
        }
    }
    cout << "\n\n You have found: " << counter << " words" << '\n';
    output << "\n\n You have found: " << counter << " words" << '\n';
   
    return 0;
}


gdy w
C/C++
case 2:
{
    do
    {
        flag = false;
        cout << "Which phrase do you want to check?: ";
        cin >> phrase;

zmieniam
cin >> phrase
 na
getline( cin, phrase )
 to mi crashuje program
P-177108
pekfos
» 2020-06-13 23:25:42
Używaj getline() żeby wczytać linię, a nie słowo.

jesli np bedzie jakis wyraz np. leo ąć zawodowiec cos i zeby po prostu pomijalo ta linijke.
Możesz sprawdzać, czy linijka nie zawiera znaku o kodzie większym niż 127.
P-177109
skupi967
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2020-06-13 23:26:54
Napisalem ze gdy zmieniam na getline to mi crashuje program :P. Pytanie brzmi dlaczego?


Co do drugiego pytania, chodzi o to czy pojedynczy znak w lini nie bedzie mial wiekszej wartosci niz 127 w tablicy ascii?
P-177110
pekfos
» 2020-06-13 23:29:13
Bo kod jest błędny. Podaj szczegóły.

chodzi o to czy pojedynczy znak w lini nie bedzie mial wiekszej wartosci niz 127 w tablicy ascii?
Tak. Wszystkie znaki typu ą, ę będą miały kod wyższy niż 127, w każdym aktualnie spotykanym kodowaniu.
P-177111
skupi967
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2020-06-13 23:30:24
Jak juz w programie wybieram
phrase
 do wpisania to nie mam mozliwosci nawet wpisania go i w programie wyskakuja jakies chinskie znaczki i sie crashujewydaje mi sie ze tu jest gdzies blad chociaz go nie widze bo to jedyny moment wczytywania
phrase
 w programieC/C++
case 2:
{
    do
    {
        flag = false;
        cout << "Which phrase do you want to check?: ";
        getline( cin, phrase );
       
        for( int i = 0; i < phrase.length(); i++ )
        {
            if( isdigit( phrase[ i ] ) )
            {
                flag = true;
            }
        }
        cout << endl;
    } while( flag == true );
   
    for( char charr: phrase )
    {
        chosennum += m[ charr ];
    }
    cout << '\t' << phrase << " in gematria = " << chosennum << endl << endl << "All words found: " << endl;
    break;
}
}
P-177112
pekfos
» 2020-06-13 23:39:09
P-177113
skupi967
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2020-06-13 23:46:43
Niestety nie chce mi dzialac cos debugger na codeblocks
P-177114
pekfos
» 2020-06-13 23:54:23
Sprawdź » Kurs C++ / FAQstd::getline() mi nie działa! pytanie/odpowiedź
P-177115
« 1 » 2 3
  Strona 1 z 3 Następna strona