Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Wyszukiwanie w wierszu w tablicy wielowymiarowej minimalnej i maksymalnej liczby.

Ostatnio zmodyfikowano 2021-04-11 20:03
Autor Wiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Wyszukiwanie w wierszu w tablicy wielowymiarowej minimalnej i maksymalnej liczby.
» 2021-04-09 13:59:01
Witam, program tworzy tablice wielowymiarową cyfry od 1 do 100, kolumny 10, wiersze 10. Program ma pokazywać najmniejszą i największą liczbę w każdym wierszu. Pokazuje największą liczbę ale mam problem z najmniejszą bo bo zmianie < zawsze pokazuje 0. Jak skrócić kod i żeby pokazywał jeszcze najmniejszą liczbę?

C/C++
#include <iostream>

using namespace std;

double najwieksza1 = 0;
double najwieksza2 = 0;
double najwieksza3 = 0;
double najwieksza4 = 0;
double najwieksza5 = 0;
double najwieksza6 = 0;
double najwieksza7 = 0;
double najwieksza8 = 0;
double najwieksza9 = 0;
double najwieksza10 = 0;
double najmiejsza1;


int main()
{
   
int a = 0;
   
int tab[ 10 ][ 10 ];
   
for( int i = 0; i < 10; i++ )
   
{
       
for( int j = 0; j < 10; j++ )
       
{
           
a++;
           
tab[ i ][ j ] = a;
       
}
    }
   
   
for( int x = 0; x < 10; x++ )
   
{
       
for( int y = 0; y < 10; y++ )
       
{
           
cout << tab[ x ][ y ] << " ";
       
}
       
cout << endl;
   
}
   
   
for( int j = 0; j < 10; j++ )
   
{
       
if( najwieksza1 < tab[ 0 ][ j ] )
       
{
           
najwieksza1 = tab[ 0 ][ j ];
       
}
    }
   
for( int j = 1; j < 10; j++ )
   
{
       
if( najwieksza2 < tab[ 1 ][ j ] )
       
{
           
najwieksza2 = tab[ 1 ][ j ];
       
}
    }
   
for( int j = 0; j < 10; j++ )
   
{
       
if( najwieksza3 < tab[ 2 ][ j ] )
       
{
           
najwieksza3 = tab[ 2 ][ j ];
       
}
    }
   
for( int j = 0; j < 10; j++ )
   
{
       
if( najwieksza4 < tab[ 3 ][ j ] )
       
{
           
najwieksza4 = tab[ 3 ][ j ];
       
}
    }
   
for( int j = 0; j < 10; j++ )
   
{
       
if( najwieksza5 < tab[ 4 ][ j ] )
       
{
           
najwieksza5 = tab[ 4 ][ j ];
       
}
    }
   
for( int j = 0; j < 10; j++ )
   
{
       
if( najwieksza6 < tab[ 5 ][ j ] )
       
{
           
najwieksza6 = tab[ 5 ][ j ];
       
}
    }
   
for( int j = 0; j < 10; j++ )
   
{
       
if( najwieksza7 < tab[ 6 ][ j ] )
       
{
           
najwieksza7 = tab[ 6 ][ j ];
       
}
    }
   
for( int j = 0; j < 10; j++ )
   
{
       
if( najwieksza8 < tab[ 7 ][ j ] )
       
{
           
najwieksza8 = tab[ 7 ][ j ];
       
}
    }
   
for( int j = 0; j < 10; j++ )
   
{
       
if( najwieksza9 < tab[ 8 ][ j ] )
       
{
           
najwieksza9 = tab[ 8 ][ j ];
       
}
    }
   
for( int j = 0; j < 10; j++ )
   
{
       
if( najwieksza10 < tab[ 9 ][ j ] )
       
{
           
najwieksza10 = tab[ 9 ][ j ];
       
}
    }
   
cout << "Najwieksza liczba, wiersz 1: " << najwieksza1 << endl;
   
cout << "Najwieksza liczba, wiersz 2: " << najwieksza2 << endl;
   
cout << "Najwieksza liczba, wiersz 3: " << najwieksza3 << endl;
   
cout << "Najwieksza liczba, wiersz 4: " << najwieksza4 << endl;
   
cout << "Najwieksza liczba, wiersz 5: " << najwieksza5 << endl;
   
cout << "Najwieksza liczba, wiersz 6: " << najwieksza6 << endl;
   
cout << "Najwieksza liczba, wiersz 7: " << najwieksza7 << endl;
   
cout << "Najwieksza liczba, wiersz 8: " << najwieksza8 << endl;
   
cout << "Najwieksza liczba, wiersz 9: " << najwieksza9 << endl;
   
cout << "Najwieksza liczba, wiersz 10: " << najwieksza10 << endl;
}
P-178413
» 2021-04-09 14:20:43
C/C++
for( int i = 0; i < 10; ++i )
{
   
int najmniejsza = tab[ i ][ 0 ];
   
int najwieksza = tab[ i ][ 0 ];
   
for( int j = 0; j < 10; j++ )
   
{
       
//tu algorytm wyszukiwania min/max
   
}
   
cout << "Najmniejsza: " << najmniejsza << "; Najwieksza: " << najwieksza << endl;
}
P-178414
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2021-04-11 20:03:15
Dziękuje za pomoc
P-178424
« 1 »
  Strona 1 z 1